Skip to main content

Några av de nya lagar som införs 2023

skarmavbild_2022-12-30_kl._10.04.20.png

 

Varje år införs det en rad nya lagar i Sverige. Vissa påverkar dig som butiksägare mer än andra. Det är alltid vara bra att hålla lite koll på vad som börjar gälla – eller vad som blir förbjudet. 

Reseavdraget höjs
Från och med den 1 januari 2023 höjs schablonbeloppen som får dras av för arbetsresor med privatbil eller förmånsbil, för att det bättre ska motsvara de faktiska kostnaderna. Priset för arbetsresor med din egen bil höjs med två kronor och 50 öre per kilometer, medan avdraget för drivmedel vid resor med förmånsbil höjs med en krona och 20 öre per kilometer. Detta gäller däremot inte för förmånsbilar med el.

Rätt att bli kvar i anställning upp till 69-årsåldern
Efter årsskiftet höjs åldern för arbetstagarens rätt att bli kvar i anställning till 69 år, till skillnad från tidigare där gränsen för åldern gick vid 68 år.

Skatten sänks för arbetare över 65 år
Snart förstärks jobbskatteavdraget för de som, vid beskattningsårets ingång, har fyllt 65 år. Det innebär en skattereduktion på 22 procent för arbetsinkomster upp till 100 000 kronor. För de med arbetsinkomster på mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med ett tillägg på sju procent av arbetsinkomsterna.

Överstiger arbetsinkomsten 300 000 kronor, men är lägre än 600 000 kronor blir skattereduktionen 36 000 kronor. Om arbetsinkomsten överstiger 600 000 kronor innebär det en mindre sänkning på omkring 1 800 kronor per år.

Höjningen av reduktionsplikten för bensin och diesel sätts på paus
Denna lag inträffar den 1 januari 2023 och är förmodligen efterlängtad av många. Den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för både bensin och disel pausas under kommande år. Detta för att undvika skyhöga bränslekostnader.

Skärpta regler för nikotinprodukter
I augusti i år blev det förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter genom kommersiell reklam på tv och i radio. I januari kommer sådana produkter omfattas av produktkrav och märkningskrav, exempelvis genom varningar och innehållsdeklaration, med tillhörande straffbestämmelse.

För de tobaksfria nikotinprodukterna som innan den 1 januari 2024 tillverkats eller övergått till fri omsättning, och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den kommande lagen, ska fortsatt kunna säljas på marknaden fram till 1 juli 2023, så länge de inte utgör en allvarlig hälsofara.

  • Skapad