Skip to main content

Rapporter och länkar

Här hittar du rapporter och länkar kring aktuella frågor inom handel i allmänhet och convenience, fast food och café i synnerhet. 
Vi ger ut 2 återkommande rapporter samt olika special rapporter.

CSS Industry Report

Conveniencebranschen i siffror

CSS Industry Report kommer ut en gång per år och ger dig kunskap om hur convenience-branschen ser ut i siffror, markanadsandelar och aktörsbeskrivningar.

Håll koll på conveniencehandeln med hjälp av CSS Industry Report. Rapporten ger dig en djupgående inblick i conveniencehandelns utveckling och branschens aktörer. I rapporten hittar du nyckeltal som marknadsandelar,omsättning, antal anställda och antal butiker, både för branschen som helhet och för branschens aktörer. I rapporten finns även en geografisk kartläggning av butiksnätet i conveniencehandeln. 

CSS Industry Report är ett bra verktyg för dig som vill hålla dig uppdaterad om conveniencehandelns utveckling och initiativ som är på gång i branschen.

CONVENIENCE STORES REPORT 2023
Conveniencebranschen i siffror 20231212

pdfconvenience_industry_report_2023.pdf

Convenience Stores Index

Ger dig uppdaterad statisktik äver försäljningsutvecklingen per kvartal.
https://conveniencestores.se/press/servicehandelsindexCSS Industry Report 2023

 

CONVENIENCE STORES REPORT 2023
Conveniencebranschen i siffror 

pdfconvenience_industry_report_2023.pdf

CONVENIENCE STORES REPORT 2022
Conveniencebranschen i siffror 
pdfconvenience_stores_report_2022.pdf

CONVENIENCE STORES REPORT 2021
Conveniencebranschen i siffror 
pdfConvenience Stores Report 2021

CONVENIENCE STORES REPORT 2020
Conveniencebranschen i siffror 
pdfconvenience_stores_report_2020.pdf

CONVENIENCE STORES REPORT 2019
Conveniencebranschen i siffror 
pdfconvenience_stores_report_2019.pdf

 CONVENIENCE STORES REPORT 2018
Conveniencebranschen i siffror 
pdfConvenience Stores Report 2018.pdf

ANDRA RAPPORTER:

TOBAK

SVENSKARNA OCH NIKOTINET
HUI Research 2021
pdfSvenskarna och nikotinet rapport.pdf

EMPTY PACK SURVEY - Studie om förfalskade och obeskattade cigaretter
pdfEmpty Pack Survey 2019.pdf

 RÖKFÖRBUD UTANFÖR BUTIKER OCH RESTAURANGER
Ladda ner skylt för utskrift 
pdfSkylt rökförbud.pdf

 

pdfNya tobakslagen i sammanfattning 2018-04-11

pdfeffekter_av_ett_exponeringsforbud_pa_cigaretter.pdf

pdfRemissammanställning översyn av tobakslagen 2016-08-15.pdf

pdfPolitisk Butiksinredning

pdfKonsekvensanalys Exponeringsförbud

pdfEtt år av exponeringsförbud i Norge (2011-03-14)

 

KONTANTHANTERINGENS EFFEKTER PÅ FÖRETAGANDE
pdf
Kontanthanteringens effekter för företagare.pdf

CONVENIENCE

pdfReglera inte bort oss