Skip to main content
Företagsuppgifter
Avgift
Ditt medlemskap gäller per kalenderår, dvs till 31 december. Avgiften består av två delar - en medlemsavgift på 150 kronor samt en serviceavgift (serviceavgiften är avdragsgill i ditt företags deklaration). Serviceavgiftens storlek beror på den typ av medlemskap du har, se nedan.
 
Du betalar bara för de månader som du är medlem.
Exempel: Blir du medlem i april betalar du för 9 månader, dvs 1apr- 31 dec. Blir du medlem i oktober betalar du för 3 månader, dvs 1 okt - 31 dec.
 
Du kan välja att betala på följande sätt:
Få en faktura på hela beloppet eller dela upp betalningen månadsvis. Betalar du månadsvis måste du sända in en autogiroanmälan till oss. Avgiften kan överlåtas om du till exempel säljer ditt företag, men den återbetalas inte.

AUTOGIRO Online

Klicka här för att fylla i Autogiromedgivande online

Vilken typ av huvudverksamhet bedriver företaget
Välj vilken form av medlemskap du önskar:
Medlem utan spel
Avgift för år 2024 är 3 700 kronor ex. moms (3 550 kr serviceavgift, 150 kr medlemsavgift). 308 kr/mån
 
Medlem med spel
Avgift för år 2024 är 4 150 kronor ex.moms (3 550 kr serviceavgift, 150 kr medlemsavgift samt 450 kr Spelansvarsförsäkringsavgift) 346 kr/mån  För dig som har Svenska Spel On-line och/eller ATG ingår spelförsäkringen via försäkringsbolaget Svedea i avgiften.
 
Säsong/Filial
Avgift för år 2024 är 2 560 kronor ex.moms (2 410 kr serviceavgift och 150 kr medlemsavgift). 213 kr/mån
Säsongsföretag är företag som bara är öppet under en del av året. Filial är om du äger fler arbetsställen på samma org.nr. Då betalar du fullt pris på det första arbetsstället och får sen rabatt på övriga.
 
Passiv medlem
Avgift för år 2024 är 1 160 kronor ex.moms (1010 kr serviceavgift och 150 kr medlemsavgift). 97 kr/mån
För dig som till exempel har sålt din butik men ändå vill vara med i Convenience Stores Sweden.
Villkor / policy för medlemskap

Som medlem i Convenience Stores Sweden intygar jag/vi att:

  • jag/vi betalar moms, skatt och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagstiftning
  • jag/vi säljer endast tillåtna varor
  • jag/vi utför ålderskontroller vid försäljning av tobak, spel och folköl
  • jag/vi inte säljer illegalt spel eller illegal tobak
  • jag/vi säljer livsmedel med riktig produktmärkning
  • jag/vi följer lagstadgade regler kring egenkontroll och hygien
  • jag/vi betalar våra anställda avtalsenliga löner

Här kan du läsa CSS integritetspolicy (öppnas i nytt fönster).

 

Underskrift