Skip to main content

Vår historia

Vi har varit nära våra medlemmar i över ett sekel

svensk servicehandel fast food


2008 fyllde vi 100 år. Men vad var det då som fick pionjärerna i branschen att gå samman den där gången för över hundra år sedan? Som alltid handlade behovet om att gemensamt hävda sig och skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet. Den bransch som man idag benämner "servicehandel och fast food" var från början flera olika branscher.

1908 var det tobakshandlare som agerade. De upplevde en mördande konkurrens när gatuförsäljare dumpade priserna på tobaken. Enda utvägen var att solidariskt lova varandra att hålla gemensamma priser. Man bildade därför Sveriges Tobakshandlares Riksförbund.

1914 infördes tobaksmonopolet med statlig tillverkning och reglerad försäljning.

1937 klubbade riksdagen igenom en lag som innebar att kioskhandlarna bara fick sälja tobak fram till klockan 18.00. Kioskägarna ilsknade emellertid till och samlades i Stockholm och bildade Sveriges Kioskidkares Riksförbund.

 

branschorganisation svensk servicehandel fast food


Vi flyttar oss fram till tiden för andra världskriget som för Sveriges del bland annat innebar ransonering. För varma korv-gubbar blev det kärva tider. Köttet ransonerades och kupongkorven var både sällsynt och svårsåld. Läget var desperat, korvhandeln höll på att gå i stå då nattflanörerna blev allt färre. Det blev så dags för det tredje förbundet i raden att göra enad front mot myndigheterna och så var Sveriges Korvhandlares Riksförbund ett faktum 1943.

Nu hade servicehandeln tre starka förbund som på olika sätt kom att ge branschen nytt anseende och mindre myndighetsförbud till kundkretsens stora glädje. Efter flera fusioner och namnbyten gick tobakshandlare, kioskägare och korvhandlare samman år  2001 och bildade Spel & Servicehandlarnas Riksförbund som sedan kom att byta namn till Svensk Servicehandel & Fast Food. Sedan  2016 heter vi Convenience Stores Sweden.

2011 blev en ny vändpunkt då vi kom att samla även kedjor och grossister i syfte att bli definierad som en egen bransch och inte som en del av dagligvaruhandeln. Nätverket som därmed bildades kom senare att även innefatta leverantörer. Idag är det den del av vår verksamhet som heter CSS Networking Program.

2008 firade därmed branschorganisationen  sitt 100-årsjubileum med att bland annat göra en film som speglar utvecklingen över tid. En berättelse om en svunnen tid, men samtidigt en betraktelse av såväl nutid som framtid.