Skip to main content

Policy

Vi arbetar kontinuerligt med att påverka opinion och näringspolitik och vi driver frågor som påverkar den enskilde företagarens möjligheter till en lönsam verksamhet. Våra förmåner syftar också till att stödja våra medlemmar i vardagen samt öka deras trygghet och lönsamhet.

Bland många viktiga frågor inom branschen kan nämnas till exempel hur vi ska komma tillrätta med problematiken kring smuggelcigaretter, som bland annat innefattar hot mot enskilda handlare och det diffusa innehållet i smuggelcigaretterna. Att medlemmarna i Convenience Stores Sweden följer lagar och regler samt verkar för konkurrens på lika villkor är något vi tycker är väldigt viktigt. Vi understryker nödvändigheten i att som handlare be om legitimation vid försäljning av folköl, cigaretter och spel samt följa nya kassalagen och erbjuda kunden kvitto.

Som stöd för våra medlemmar i detta arbete har vi tagit fram en medlemspolicy.


Som medlem i Convenience Stores Sweden följer jag vår branschpolicy som innebär att:

• jag/vi betalar moms, skatt och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagstiftning
• jag/vi säljer endast tillåtna varor
• jag/vi utför ålderskontroller vid försäljning av tobak, spel och folköl
• jag/vi säljer inte illegalt spel eller illegal tobak
• jag/vi säljer livsmedel med riktig produktmärkning
• jag/vi följer lagstadgade regler kring egenkontroll och hygien
• jag/vi betalar mina anställda avtalsenliga löner


För mer information om medlemspolicy, kontakta oss:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,  08 -505 970 30