Skip to main content

Är du drabbad av Panaxia-konkursen. Hör av dig till oss!

Omständigheterna kring säkerhetsföretaget Panaxias konkurs riskerar att få ödesdigra konsekvenser för handeln. Man bedömer att minst en halv miljard kronor som Panaxia hämtat hos handlare aldrig har satts in på bank.

- Hör av er till er branschorganisation om ni är drabbade, säger Svensk Servicehandel & Fast Foods säkerhetschef Lars Eklund.

I vilken omfattning medlemmar inom Svensk Servicehandel & Fast Food är drabbade, vet vi i skrivande stund inte. Men enligt olika kommunikéer under dagen så misstänks Panaxia ha förskingrat minst 500 miljoner kronor från olika handlare i samband med konkursen.

Lars Eklund uppmanar alla som har anlitat Panaxia att i första hand kontakta sina branschorganisationer så att man med Butikerna som paraply kan göra en samlad bedömning över läget i de 5000 butiker som det handlar om här.

- Det är oerhört viktigt att man säkerställer dokumentationen på det man lämnat in sedan konkursen den 5 september. Kvittot är ju det enda beviset på de förlorade pengarna. Sedan måste man avvakta vad konkursförvaltaren kommer fram till. De pengar som hämtats efter att konkursansökan lämnats in är säkrade och hålls helt åtskilda på separata konton. Konkursförvaltaren driver Panaxia vidare för att minimera ytterligare skador för företagen.