Förbud mot tobak ger motsatt effekt

De långtgående standardiseringarna av produkter som är föreslagna riskerar att öka den illegala handeln genom att underlätta för piratkopiering.

Sedan 2008 har den Europeiska kommissionen arbetat med att ta fram ett nytt direktiv för att reglera försäljningen av tobak inom EU:s gränser. Det nya direktivet syftar till att minska de skadliga effekterna från tobak och förmå färre människor att börja röka.

Media rapporterar nu att kommissionen planerar att införa en rad radikala förslag mot tobaken, däribland förbjuda smaktillsatser samt starkt inskränka rätten att använda och exponera varumärken. De vill också upprätthålla exportförbudet mot svenskt snus och införa ytterligare regleringar vilket kan resultera i att en stor del av den svenska snusmarknaden kommer att förbjudas i framtiden.

Det är svårt att ta kommissionen på allvar när de väljer att attackera den minst farliga produkten på marknaden. Sverige har idag lägst antal tobaksrelaterade sjukdomar och bland den lägsta andelen rökare i Europa. Sverige har kunnat leverera dessa resultat genom tydliga utbildningsinsatser i skolorna för att förebygga tobaksbruk men också för att snus har varit tillgängligt som ett mindre skadligt alternativ.

Att öppna upp för snus i Europa skulle kunna leda till förbättrad hälsa för många européer.

Kommissionen vill inte enbart hålla snuset utom räckhåll för européerna. De vill också förbjuda alla former av tobaksprodukter som inte är just cigaretter. Detta innebär att de sätter stopp för all form av utveckling av mindre skadliga produkter.

Även om det kan vara en målsättning att minska beroendet och användandet av nikotin hos befolkningen som helhet, är det rimligt att också bidra till att minska de negativa hälsokonsekvenserna för dem som väljer att använda nikotin.

En folkhälsopolitisk baserad på förbud riskerar därmed inte enbart att underminera personligt ansvar och individuell frihet, det riskerar att även underminera själva resultaten.

Förslaget riskerar också att förvärra den organiserade handeln med illegal tobak. I Sverige är den illegala tobaken redan ett stort problem och så mycket som 14 procent av den totala konsumtionen är inte beskattad inom Sveriges gränser. Att förbjuda produkter som det finns en stor efterfrågan på riskerar självfallet att öka den illegala försäljningen.

Även de långtgående standardiseringarna av produkter som är föreslagna riskerar att öka den illegala handeln genom att underlätta för piratkopiering.

Regleringar är inte den enkla lösningen på alla problem och tydligast verkar det vara just på tobaksområdet. Trots få nya förbud ligger Sverige i topp i hälsostatistiken.

Diskussionen om folkhälsan bör därmed inte enbart handla om nya förbud och krav på regleringar utan snarare kring när folkhälsolobbyn kommer våga börja driva en politisk agenda som ger resultat.

CHRISTOFER FJELLNER
Europaparlamentariker (M), ledamot av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

KAJSA LUNDERQVIST
Riksdagsledamot (M)


Convenience Stores Sweden

08 - 505 970 30Kontakt

    Pressrum    |    Nyhetsarkiv    |   Rapporter och länkar |  Convenience Stores Index 

Convenience Stores Sweden AB  |  Artillerigatan 6, 1 tr  |  114 51 Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.