Skip to main content

Uppdatering till Säker Mat i Servicehandeln

En uppdatering har nyligen gjorts till branschriktlinjen Säker Mat i Servciehandeln. Om du har denna i bokform, så hämta en fil med ändringarna genom att gå vidare in på Medlemsförmåner, antingen direkt eller via intranätet.