Skip to main content

Låt snuset synas!

patrik stromer 300

Varför ska inte kunderna kunna se produkten som de tänker köpa? Ja, svara på den frågan den som kan. Men risken är stor för att sett sådant förslag läggs till riksdagen och detta helt i strid med grundläggande näringsfrihet och konsumentens rättigheter. Det gäller exponeringsförbud av snus och cigaretter, skriver Svenska Snustillverkarföreningens generalsekreterare Patrik Strömer i en debattartikel i senaste numret av Convenience Stores News.


Snuset har i 25 år varit hotat. Redan innan Sveriges EU-medlemskap var snus förbjudet i EU, trots att allt från cigaretter till tuggtobak var och fortfarande är tillåtet. Sverige fick i förhandlingarna med EU ett permanent undantag (Artikel 151 i anslutningsfördraget) och därmed kan inte EU förbjuda snus. Detta kan bara göras av Sveriges självt.

Hotet under senare år kommer från regering och riksdag. En tobaksproposition väntas från regeringen utifrån utredningen SOU 2016:14. Vad den kommer att innehålla är ännu okänt, men utredaren föreslog i varje fall exponeringsförbud för cigaretter och snus.

Det finns en rad invändningar mot förslaget, eftersom utredaren inte tänkt igenom konsekvenserna och inte heller verkar särskilt intresserad. Han gjorde ett beställningsjobb åt förre folkhälsoministern Gabriel Wikström, som lämnade regeringen i somras. Om nuvarande socialminister Annika Strandhäll är mer faktaintresserad återstår att se.

Exponeringsförbud för cigaretter är infört i en handfull EU-länder och är i linje med – men inget krav – i EU:s Tobaksproduktdirektiv. Uppföljning och statistik visar att ett sådant förslag är långt ifrån effektivt för den som vill minska rökningen. I stället är Sverige ett föredöme internationellt, tack vare snuset som gör att färre röker och därmed undviker de risker som rökningen innebär. Alla som bryr sig om resultat mer än symbolåtgärder har ett enkelt val.

Men om snuset skulle gömmas? Ja, då blir det genast problem. Först och främst de praktiska. Snus är en kylvara och i butiker där snuskylarna står framför disken behövs en ombyggnad. En sådan kostar tid och pengar. Kunderna kan också ändra sina inköpsmönster så att det blir mindre snusköp i servicebutiker i förorter och på landsbygden, vilket såklart påverkar lönsamheten och möjligheten att erbjuda service till närområdet. Ingen sådan konsekvensanalys har gjorts av den statliga utredaren som gissar att ”Kostnaderna kan dock inte förväntas bli så stora”. Så enkelt kan problem avfärdas inom den statliga byråkratin.
Varför en i stort sett harmlös produkt ska beläggas med ökade omkostander för butikerna är i sig obegripligt. Medicinskt är kaffe närliggande snus, beroendeskapande med en mild aktiv substans. Är det någon som kan tänka sig att pryda kaffepaktetet med varningstexter och kräva att handlaren har det dolt i ett skåp som konsumenten inte får öppna?

Det finns även en del juridiska problem. Å ena sidan menar politiken att cigaretter och snus behandlas på samma sätt, trots att skillnaden i hälsoeffekter är stora. Å andra sidan finns ett utslag i Marknadsdomstolen som säger ”att det finns skäl att bedöma marknadsföring av snus på ett delvis annat sätt än marknadsföring av tobaksvaror som i högre grad negativt påverkar folkhälsan, såsom cigaretter”. Att införa ett exponeringsförbud för cigaretter men inte för snus är följaktligen inte oproportionerligt. Ändå är det många som förespråkar att snuset borde gömmas undan, för deras mål är självfallet att snus ska uppfattas som mycket farligare än vad det i själva verket är.

Ja, det finns ingen sans eller förnuft i detta. Snus orsakar noll dödsfall, men betraktas fortfarande av många människor med makt som något oerhört skadligt. Viljan att lägga sig i vuxna människors val av njutningsmedel tycks vara obegränsad. Det minsta man kan begära är att alla dessa personer åtminstone kunde ha förmågan att tänka ett steg längre och inse vilken skada de åstadkommer. Vem gynnas av att servicen minskar på flera ställen i landet? Jakten på snusare och snusare måste upphöra!

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen