Skip to main content

Helt ny rapport: Convenience-branschen i siffror

css report ny 450


Idag släpps den första heltäckande faktabeskrivningen som någonsin gjorts om convenience-branschen. En kartläggning signerad Convenience Stores Sweden (CSS) och HUI Research.
- Den är oerhört viktig då den ger oss underlag för utveckling, säger Bengt Hedlund, vd CSS.

Rapporten bygger på faktainsamlingar och mätningar och är alltså den första som gjorts i branschen.

- De siffror som tidigare figurerat har ofta varit gissningar och kompromisser. Nu är det svart på vitt. Rapportens resultat är, om ej annat anges, resultatet av HUI:s bearbetning av offentlig information och data från Statistiska Centralbyrån.

Beställare är Convenience Stores Sweden som hoppas att den ska kunna uppdateras en gång varje år. Avsikten är att lära sig mer om branschen för att kunna utveckla densamma och sprida information till myndigheter och beslutsfattare.

- Vi är självklart väldigt glada att äntligen ha kunnat samla dessa fakta, säger Bengt Hedlund och nämner några punkter som han tycker är särskilt intressanta.

  • 80 procent av antalet butiker i vår bransch finns utanför storstadsregionerna, dvs 20 procent är i Stockholm, Göteborg och Malmö.
  •  Convenience-branschen sysselsätter över 18 000 personer, ej inräknat ägarfamiljers medlemmar. Den är mer personalintensiv än dagligvaruhandeln.
  • Det finns ingen tydlig koppling mellan storlek på butik och marginal.
  • Rörelsemarginalen är sämre i convenience-handeln än i dagligvaruhandeln.
  • Det finns ett par riktiga ”hjältar” bland kedjorna i branschen. Till exempel Handlar’n och OKQ8 som är spridda över hela landet - även på landsbygd och i glesbygd.

- Convenience-branschen behövs och finns överallt. Det har vi länge vetat men kan nu tydligt och sakligt bevisa. Hur man lyckas få en lönsam verksamhet beror på hur man jobbar med sortimentet och nischar sig. Inte på hur stor man är, avslutar Bengt Hedlund.

Rapporten kan laddas ner här.