Skip to main content

Många oklarheter kring nya tobaksbestämmelser

cigarettrok 450


Redan i maj träder de nya EU-bestämmelserna om spårbarhet i kraft. 1 juli börjar den nya tobakslagen med krav på licens/tillstånd och förbud att röka utanför butiker, att gälla. Väldigt mycket är fortfarande oklart, men några saker kan du göra redan nu.

- Det är lite problematiskt att det händer flera saker samtidigt och att alla är oklara. Folkhälsomyndigheten har exempelvis inte talat om exakt vad som gäller, säger Bengt Hedlund, vd i Convenience Stores Sweden och förklarar:

- För det första har vi EU-bestämmelserna som träder i kraft i maj. De handlar om spårbarhet och inköpsidentitet. Att man ska kunna visa på en obruten kedja från fabrik till konsument. Som detaljist måste man ha ett sådant ID och vi rekommenderar att man vänder sig till sin leverantör. Detta har inget med den svenska tobakslagen att göra. Den gäller från 1 juli och man kan inte söka försäljningstillstånd innan dess. Så det blir en process under sommaren och hösten.

Så har vi då det omtalade förbudet mot rökning utanför butiker och restauranger och att det är innehavarens plikt att se till att så inte görs. Lagen reglerar ett område som butiken inte är ansvarig för. Men ändå är det den som bedriver verksamheten som är skyldig att se till att det inte röks utanför. Om man till exempel är en skoaffär så kan man få böta. Men vad händer om man är tobaksförsäljare? Blir man av med tillståndet då? Ingen kan tyvärr svara på det idag.

Oklarheterna är många. Hur många meter från butiksdörren sett? Vad krävs av handlaren? Räcker det med skylt? Måste man gå ut och säga till? Varje enskild kommun ska dessutom tolka detta själva.

- Ytterligare ett problem är tillståndsavgiften som kommer att bli olika i olika kommuner. Det är i och för sig inte orimligt, men vi har fått indikationer på att en del kommuner kommer att ta ut väldigt höga avgifter, säger Bengt Hedlund och avslutar med ett sista problem.

- Det blir ju förbjudet att röka på uteserveringar men om man har café eller restaurang så kan man få ha ett rökrum. Detta måste man dock söka bygglov för.

Sammanfattningsvis:

• Man kan inte söka licens/tillstånd för att få sälja tobak förrän efter 1 juli.
• Alla led i tobaksförsäljningen måste ha ett ID. Vänd er till era respektive tobaksdistributörer om detta.
• Sätt upp dekaler om rökförbud utanför butiken/restaurangen.

Se ett inslag i TV4-nyheterna om problemet.

GUNILLA PIHLBLAD