Skip to main content

Svante tror att lokalt engagemang utvecklar kedjan

svante 450

 

Lokalt engagemang och entreprenörskap utvecklar kedjan och ger en nära känsla. I Direktens profil är spel och snus fortfarande är viktigt och det är man också bäst på inom i convenience-branschen, menar nye vd:n Svante Törnqvist som tycker att man ska ställa upp i de matcher man kan vinna.
- Det tredje strategiska området och huvudfokus för vår utveckling är det som våra kunders magar eftersträvar.

 

För att förtydliga så är det inte tobak vi pratar om, det är snus och andra rökfria produkter som är av strategisk vikt för Direkten, inget annat. Det ligger rätt i tiden och är betydligt mer lönsamt. Men kategorin ska generellt sett inte ges mer utrymme, man kan stuva om inom befintlig yta. Direkten ska dock även fortsatt vara bäst på det som Svante kallar moderna nikotinprodukter.

- Vi är även bäst i servicehandeln på spel, konstaterar han. Men inte heller spelet ska ges mer utrymme, snarare tvärtom. I stället ska vi hitta nya vägar att utveckla dessa avdelningar så att de nyttjas effektivare. En sådan satsning är den vi gör med en ny samarbetspartner och ett intressant koncept ute på test och fortsatt utveckling pågår dagligen.

Från Swedish Match
Svante Törnqvist jobbade i många år på Swedish Match och kom till Direkten för ett drygt år sedan som konsult på halvtid med kategoriansvar för tobak/OTC. När förre vd:n Niklas Lindström skulle gå vidare till ett nytt jobb fick han frågan från styrelsen om han var intresserad av att ta över.

- Det kändes spännande och roligt eftersom jag ser stor potential i kedjan. Jag tror att min leverantörsbakgrund kan komma till nytta och att Direkten kan bli en ännu bättre kanal för sina leverantörer. Symbiosen är viktig för att få till ett bra sortiment med rätt produkter och inte minst nyheter. Även hungriga mindre leverantörer kan få bra utväxling på sina insatser hos Direkten som är en bra marknad för nyheter och test av koncept och idéer. Att sälja varor är hårt jobb och det går inte sitta still och tro på en förändring. Jag har alltid sett till helheten i butik, vi behöver ett bra tryck i våra fokus-kategorier och vi behöver stöd från våra samarbetspartners att skapa detta.

 

direkten godis o spel 450


I slutänden handlar det om lönsamhet för alla parter. Svante menar att hans och hela servicekontorets arbete är fokuserat på att hjälpa butikerna öka sin lönsamhet.

- Det är ju enkelt uttryck mitt uppdrag. Att hjälpa handlarna att tjäna pengar genom att underlätta så mycket som möjligt för dem. Vi behöver bli bättre på att inspirera till en positiv förändring, att visualisera och lyfta fram sånt som fungerar på riktigt ute i våra butiker och för att lyckas med detta behövs även en översyn av våra interna processer.

Svante Törnqvist beskriver Direktenhandlaren som en engagerad och naturlig del i området där butiken är belägen. En lokal samlingsplats med mycket stamkunder och ett brett sortiment av produkter och tjänster. Kundmötet är en central del av verksamheten.

- Vi är duktiga på dryck, glass och godis och inom tjänsteområdet finns det fortfarande bra affärer att göra. Vi ska fortsätta utveckla de kategorier som våra kunder efterfrågar och det finns fortfarande en hel del utvecklingsmöjligheter. Då är det en styrka att redan äga bra trafik från till exempel post, spel och snus.

 

svante carina 450


Direkten var den första convenience-kedjan (deras egen uppgift) som lanserade en gemensam plattform för alla lokala butikssidor på Facebook. Alla butiker har egna sidor under samma varumärke och samma omslagsbild. Detta skapar en enhetlig profil och blir en grund för varumärkets fortsatta utveckling. Alla Direktens kampanjer styrs från samma ställe och visas således samtidigt på alla Facebook-sidorna.

- Vi har även ett gemensamt marknadsföringssystem i stora digitala skärmar i alla Direktenbutiker och detta media kommer vi fortsätta att utveckla. Där syns samtliga våra gemensamma kampanjer. Synligheten för skärmarna är både inne i butik och utåt gatan. Kampanjerna styrs helt centralt. Detta är en viktig del för att öka värdet i vår marknadsföring och naturligtvis i syfte att nå slutkunderna.

Många bra lägen
I dag finns det 327 butiker inom Direkten, varav 173 som arbetar under Direktens varumärke. Den största skillnaden mellan fullvärdiga och associerade butiker är att de fullvärdiga har gemensam varumärkesprofil, marknadsföring och kampanjprogram.

- Vi har många bra lägen och vi ska definitivt dra nytta av detta. Visst vill vi ha fler medlemmar men det är viktigare att vi säljer mycket varor och att våra butiker är lönsamma, än att vi är många till antalet. Ser man framåt så tror jag att butikerna kan utvecklas i olika spår. En del mot matigare koncept, vissa mot kafé och andra med en mix mer mot service, till exempel paket. Vi styr betydligt mindre än andra kedjor och kraften hos den lokala handlaren kommer i hög grad bestämma var vi hamnar. Vi är ständigt i rörelse.

Paket eller inte?
Paket är en het potatis just nu. Många butiker har satsat stort på detta, men Svante menar att det måste vara ett lokalt beslut som bygger på en klok kalkyl. Vad hade du tjänat på den ytan annars eller vad hade du kunnat använda personalresurserna till istället - det finns alltid en alternativkostnad på dina beslut.

- Ersättningar till butikerna måste generellt ses över och det är vårt jobb på servicekontoret att kontinuerligt bidra med bra avtal.

Förändring är viktig överlag.

- Vi måste förändra oss. Inga stora omvälvande hopp utan lite systematiskt varje dag. Vi ska ständigt testa oss fram till de bästa lösningarna och det går inte att vila sig i form i denna bransch, avslutar Svante Törnqvist.

direkten ext 450


DIREKTEN

Antal enheter: 327 varav 173 fullvärdiga och 154 associerade
Omsättning exkl moms 2018: Drygt 1 200 MSEK (exklusive spel som är ytterligare ca 2 000 MSEK)
Ägare: Direktbutikerna Scandinavia ekonomisk förening (handlarna) och Axfood.
Driftsform: Alla butiker är enskilt drivna
Avgift: 1 990 kr/månad för fullvärdiga och 1 590 kr/månad för associerade.

 

Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD