Skip to main content

Gemensam kamp mot fimparna i Skärholmen

fimpar2


Nu ska cigarettfimparna bort från marken i Skärholmen. Håll Sverige Rent och JTI startar ett pilotprojekt i området för att få gatorna fria från fimpar.

Att rökare slänger fimpar runt sig är inget nytt, men nu är det dags att pröva nya metoder för att komma tillrätta med problemet. Genom så kallad ”nudging”, där man återkommande påminner rökare, på ett vänligt sätt, att hålla rent runt sig, ska man få en renare gatumiljö.
Projektet är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Japan Tobacco International och faller det väl ut i Skärholmen kan kampanjen komma att expandera till andra delar av Sverige.

– Fimpen är skräpets värsting. Plasten i filtret bryts inte ner i naturen och filtret innehåller dessutom en lång rad ämnen som är mycket farliga för djur- och naturliv. Genom det här samarbetet hoppas vi nå fram till rökarna med vårt budskap om att fimpnedskräpning är ett stort problem, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Genom skyltar, klistermärken och annat informationsmaterial på plats i området ska rökare påminnas och uppmanas att fimpa på angivna platser istället för att slänga fimparna direkt på marken. Dessutom kommer även butikskedjan Direkten att tillhandahålla 9 000 specialdesignade fickaskkoppar som en del av kampanjen.

– Vi är övertygade om att rökarna kommer att undvika att skräpa ner om vi hjälper dom på traven. Framförallt handlar det om att faktiskt erbjuda enkla och snabba alternativ till att slänga fimpen på marken. Fickaskkoppar är något vi testat tidigare i många länder runtom i världen med bra resultat, säger JTI:s Sverige-VD Andrew Shannon.

Konceptet med nudging, där man med små enkla steg försöker ändra ett invant konsumentbeteende, har visat sig effektivt på många områden tidigare. Kampanjelementen har tagits fram av Beteendelabbet som bland annat specialiserat sig på just den här typen av projekt.

– Färska studier visar att rökare är en av de grupper som skräpar ner i större utsträckning än genomsnittet. Kan vi prata direkt till rökarna har vi större chanser att ändra beteendemönster och se till att fimparna hamnar där de hör hemma framöver, avslutar Johanna Ragnartz.

Fimpen – en skräpig historia
Enligt Håll Sverige Rents beräkningar slängs fimpar motsvarande cirka 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer varje år i Sverige. Det gör fimpen till lite av skräpets värsting i våra offentliga miljöer. Filtret i cigaretterna består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som visserligen bryts ner över tid men som även lagrar andra gifter som är skadliga för miljö och natur. Fimpar som slängs på gatan bidrar alltså inte bara till att stadsbilden ser oren ut, utan de slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och hamnar i vattendrag, sjöar och hav.