Skip to main content

Efter pandemin - det finns alla möjligheter för branschen

fika okq8


Vissa köpmönster har ändrats under de senaste sex månaderna. Exakt hur och hur detta påverkar vår bransch, framgår av den senaste konsumentundersökningen från Convenience Stores Sweden/Code Concept. Där får vi också tips om hur vi ska agera när vi förhoppningsvis så småningom återgår till normalläge. Eller i alla fall till ”det nya normala”.

Sedan 2013 genomförs en årlig stor undersökning i Convenience Stores Swedens regi. Den görs av samarbetspartnern Code Concept och presenterades för deltagarna på Convenience Stores Sweden Forum den 27 augusti. Att få ta del av hela denna omfattande undersökning (rikstäckande, 1500 respondenter) är en av de förmåner som ingår i medlemskapet i CSS Networking Program.

I år hade man en särskild del i undersökningen där man tittade på corona-relaterade frågor; hur pandemin har påverkat beteendet, var man handlar, hur man tror att man kommer att handla efteråt och varför man har ändrat sitt beteende.

I undersökningen har man delat in branschen i Kiosk-servicebutiker, Bensinstationer, Närbutiker och Spel & Tobak. Vi kan se att merparten av kunderna, 50-75 procent, handlat lika mycket i branschen totalt som tidigare och att Kiosk-servicebutiker har största minskningen av inköpsställena samt att shopping missions som Snabbfika och Äta på språng minskar hos samtliga.

Var handlar man då i stället?
Ja kanske inte alls eftersom många avstår från just Snabbfika och Äta på språng. Inte så konstigt om man till exempel jobbar hemifrån. Till visst del hittar man dock nya kanaler, bland andra restauranger och onlineköp.

De flesta konsumenter tror att de kommer att återgå till sina tidigare inköpsbeteenden när pandemin är över. Men de som inte kommer att göra det svarar så här på frågan om varför: Vi har inte samma behov längre, vi är nöjda men våra nya vanor och våra nya vanor är mer hälsosamma.


undersokningen


Hälften föredrar obemannat
I samband med de corona-relaterade frågorna har man tagit upp detta med bemannade och obemannade butiker/kassor. Nästan hälften av respondenterna föredrar obemannat och åldersgruppen 20-29 år gör det i ännu högre utsträckning. Anledningen uppges vara att det är snabbare och smidigare, något som ju faktiskt är hela convenience-branschens signum.

På frågan om vad man förväntar sig av obemannade enheter svarar 60 procent att de vill se personalen i en annan roll, exempelvis att hålla fräscht bland varorna och över huvud taget erbjuda personlig service.

Hur får vi kunderna tillbaka?
Digitaliseringen har ju rent generellt tagit ett jättekliv under pandemin, något som alltså även märks i vår bransch. Men hur får vi tillbaka kunderna när allt är över?

Eftersom vi står för snabbt och smidighet erbjuder vi redan det kunderna efterfrågar mest. Har vi dessutom hög kvalitet på varorna, trevligt personligt bemötande, hälsosamma erbjudanden och den lokala förankringen - då finns det utan tvekan alla möjligheter att lyckas.


GUNILLA PIHLBLAD