Skip to main content

Hur kan tobaksindustrin bidra till ett rökfritt Sverige?

 alla

 Från vänster: Marie Söderqvist moderator, Anders Milton, David Eberhard, Claude Guiron, Stefan Willers och Camilla Brodin.


Frågan ställdes i samband med ett digitalt lunchseminarium den 7 september. Och svaret är: Genom att få informera om mindre skadliga produkter!


Svenska politiker och myndigheters fokus har hittills varit att få bort nikotin- och tobaksbruk genom förbud och restriktioner. I dag är det förbjudet för en tobaksproducent att informera om en tobaksprodukt är mindre skadlig än en annan, oavsett vetenskapligt stöd för påståendet. Det försvårar för rökare att göra informerade val kring riskerna vid användning av olika produktkategorier.
 
I flera länder har hälsomyndigheterna uppmanat rökare att byta till rökfria nikotin- och tobaksprodukter, allt för att minska rökningens skadeverkningar. Riskreducerings-perspektivet bidrar på ett effektivt sätt till att rökningen sjunker hos befolkningen i till exempel Storbritannien, Japan och Italien.

PMI:s forskningschef Claude Guiron vill ha ett rökfritt Sverige. Han tycker att politikerna ska sätta slutdatum för när den sista cigaretten ska säljas.
- Reglera cigaretter hårt och ge positiva incitament till mindre farliga produkter, var hans klara budskap.

Författaren och psykiatern David Eberhard är kritisk till den svenska politiken:

Det handlar inte om vad som är bra för patienten, det är ren moralism som gäller.

Något som Anders Milton, tidigare ledare för den svenska och den globala läkarföreningen, nu ordförande i Snuskommissionen, höll med om.
- Det handlar om att rädda liv.

Han hoppas att svenska myndigheter ska bli modiga nog att pröva ut skadereduktions-principen:

- Vi kunde ha räddat 350 000 liv varje år i EU om man hade tillåtit snus.

Docenten och överäkaren vid lung- och allergienheten på Skånes universitetssjukhus, Stefan Willers, konstaterade:


- Människor dör av förbränningsprocessen på cigaretter, nikotinet spelar en mindre roll.
 
Kd-politikern och riksdagsledamoten Camilla Brodin vill följa upp med möten:
- Det är klart att jag som politiker har en skyldighet att lyssna på näringsliv och medborgare. Låt oss boka ett möte och diskutera.

Samtidigt var hon förnuftig nog att inte lova för mycket. Hon vill ha en öppen dialog så att hon kan skaffa sig kunskap till att fatta goda beslut på vetenskaplig grundlag.   

Något som David Eberhard tyckte var en bra idé: 

- Sluta med moralism och gör rätt, sa den engagerade psykiatern.