Skip to main content

Reitan vill skapa världens mest hållbara convenience-butik

reitanpbx

 Reitan Convenience storsatsar med nytt varumärke och vill skapa världens mest hållbara convenience-butik.


När många satt sina hållbarhetsprojekt på paus till följd av pandemin har Reitan Convenience Sweden fortsatt att gasa och lanserar det nya varumärket PBX med ambitionen att skapa världens mest hållbaraconvenience-butik. Nu pågår arbetet med att bygga upp den butik som blir den fysiska plats där man kommer testa och utvärdera vad som är mest hållbart gällande både drift och utbud.


Med PBX vill Reitan Convenience sätta en ny standard för vad convenience kan vara. Butiken, som öppnar efter sommaren, ska fungera som ett så kallat “living lab”, där Reitan Convenience hållbarhetsstrategi kan testas i verkligheten p. ett snabbt och effektivt sätt. Syftet är att direkt kunna undersöka och utvärdera vad som är mest hållbart gällande både drift och utbud, för att snabba på  arbetet med den hållbara omställningen i den övriga verksamheten.


Mariette Kristenson, vd på Reitan Convenience i Sverige, menar att hållbarhetsarbete inte längre kan ses som “nice to have”, utan nu kommer det vara en absolut nödvändighet för att företag ska kunna fortsätta existera och vara lönsamma.

- Det här är en av våra största satsningar någonsin och det är något som måste göras om vi ska kunna driva en långsiktigt lönsam affär. Det är med stor ödmjukhet vi påbörjat denna resa med den ambitiösa målsättningen att skapa världens mest hållbara convenience. Med PBX ska vi skapa en affärsmodell med positivt avtryck: såväl grönt och socialt som ekonomiskt, säger hon.


PBX är en del av Reitan Convenience hållbarhetsstrategi, som togs fram i samråd med Prosperous Planet under 2019. Då antogs 12 ambitiösa löften – bland annat ska man till år 2030 ha en klimatneutral verksamhet, att de varor och tjänster som säljs ska produceras på ett sätt som skyddar ekosystemen samt ett ständigt utvecklingsarbete med utbudet inom mat och dryck där
kundens hälsa står i fokus.

- Hållbarhet är inte alltid en enkel ja-nej-fråga.  Det är en komplex helhet som kräver nyanserade avvägningar. Det är en balansgång mellan miljö-, klimat-, samhälls- och hälsofrågor - och något som genomgående funnits med i arbetet med PBX. Reitan Convenience kommer inte att ha alla svar idag, men genom att basera sina insatser på forskning och data och genom att löpande utforska och utvärdera olika produkter, tjänster och initiativ kan de komma framåt och skapa det som blir framtidens convenience, säger Elin Enfors-Kautsky, grundare och VD på Prosperous Planet.


PBX-butiken öppnar i det nya Albano-området i Stockholm efter sommaren.