Skip to main content

Öppna - och ibland stänga - en del av Lifvs strategi

livs med skylt

 

Att butiken i Hjortkvarn bara var öppen tio månader är inte konstigt. Utvärdering och snabb rörlighet är en del av konceptet, menar marknadschefen Petter Andersson som också ger oss en aktuell uppdatering av läget inom kedjan.

 
Har ni öppnat butik under samma förutsättningar någon annan stans? Det vill säga på en liten ort med befintlig butik och att ni öppnar i princip rakt över gatan?

- Inte under samma förutsättningar, men liknande. Det har hänt att vi öppnat där det finns någon form av livsmedelsförsäljning i närheten, men inte en regelrätt mataffär.

Varför lämnar ni Hjortkvarn?

- Det är en del av vår strategi att dels utvärdera olika geografiska lägen, och dels att vara snabbrörliga och kunna flytta våra butiker till platser där de behövs som mest. Våra butiker är ju mobila och är enkla att flytta.

Har ni stängt igen på några andra ställen också? I så fall, av vilka anledningar?

- Vi utvärderar löpande både befintliga och tilltänkta platser, och flyttar butiker där läget inte visar sig vara optimalt. Utöver platsen i sig, kundunderlag, avstånd till närmsta traditionella matbutik så tittar vi också på möjligheten att bygga bra kluster av butiker.


petter andersson

Petter Andersson, marknadschef Lifvs. (Foto från Lifvs)


Hur många butiker har ni totalt nu?

- 27 stycken.

Vilka är de senaste?

- Barnarp (Jönköping), Nykroppa (Filipstad), Hummelsta (Enköping).

Hur ser planerna för resten av året ut?

- Vi kommer fortsätta enligt vår strategi. Vi fortsätter att både analysera nya platser och optimera kluster för att förbättra logistik och lönsamhet.

Kommer ni att expandera utomlands också?

- Det finns i planen ja, men vi kan inte gå in på detaljer om när eller hur.

Har pandemin påverkar Lifvs utveckling positivt?

- På vissa orter har vi sett en positiv effekt som troligtvis går att koppla till pandemin.

Vad tror ni rent allmänt om utvecklingen av obemannade butiker?

Vi tror självklart att smart och lättanvänd teknik kommer bidra till att kunna erbjuda service till fler människor!


Text och foto: GUNILLA PIHLBLAD

Se vårt besök i Hjortkvarn för knappt ett år sedan:
https://www.youtube.com/watch?v=DelXw3fMWwE