Skip to main content

Nya säkerhetskrav kan stänga små mackar

refuel 2157211 1920

 

I juli nästa år träder nya regler för drivmedelsanläggningar i kraft. Alla rörledningar under jord måste säkras mot rost och fukt. Men tyvärr kan de nya kraven blir problem, rent av dödsstöten, för hundratals mackar på landsbygden.

Om inte mackägarna klarar investeringarna kan det i sin tur betyda försämrad samhällsservice och skapa problem för hemtjänsten och räddningstjänsten. Risken är inte bara att fler måste köra långt för att tanka, utan även att annan service kan försvinna.

Alla bensinstationer måste byta sina rör och ledningar före juli 2022 för att minska risken för läckage, enligt föreskrifter från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kostnaden är flera hundra tusen och över miljoner i vissa fall. Det här är en hård smäll för de 500 mindre bensinmackarna i landet som inte tillhör någon större kedja eller har någon annan tillhörighet.


”Vi är många som förstår miljönyttan. Men återigen blir lika inte likvärdigt. Investeringskostnaden på uppemot en miljon kronor per station är inget större problem för de stora kedjorna. För fristående mackar i glesbygd och landsbygd kan det däremot innebära dödsstöten”, skriver Annika Andersson, gruppledare för Centerpartiet i Vilhelmina.

Hon pekar på det faktum att inom ett par decennier är drivmedelsanläggningarnas era troligen över för gott. Då kommer bilister i huvudsak att ladda sina elbilar vid hemmet. Glesbygdsbor – med långa avstånd och ofta låga elpriser – har mest att vinna på den utvecklingen. Men under en övergångsperiod finns det anledning för politiken att hålla liv i de glesbygdsmackar som finns kvar.

”Det finns visserligen stödsystem redan i dag. Men Svensk Bensinhandel varnar för att pengarna betalas ut först efter att rören har bytts och att många banker är ovilliga att ge överbryggningslån.
Om ingenting görs riskerar många glesbygdsmackar att läggas ned i förtid helt i onödan.
Det allra första som borde göras är att besluta om att skjuta upp de nya regler för drivmedelsanläggningar i några år”, skriver Annika Andersson.

På MSB har man gjort en konsekvensanalys som visar att de nya reglerna kommer påverka många företag. Myndigheten är dock likgiltig inför vilka konsekvenser den nya regleringen kommer att få och uppger att man inte kan ta hänsyn till att vissa företag har en pressad ekonomi.


Källor: Olika medier bl a SVT