Skip to main content

Paketombuden kommer vara fortsatt viktiga

store 4156934 1280


I takt med att näthandeln ökar blir leveransalternativen också fler. Hämta hos ombud, gratis hemleverans och upphämtning i butik är leveranssätten som varit vanligast bland svenskarna under pandemin. Men hur kommer vi vilja näthandla framöver? Och hur vill vi få våra paket? 

Över hälften uppger att leverans till ombud och gratis hemleveranser kommer vara viktiga även i framtiden. Samtidigt tycker många unga att paketboxar kommer bli viktigare framöver. Det visar en ny undersökning från bank- och finansgruppen Svea.


Under pandemin har svenskarna e-handlat som aldrig förr. Med fler paket i omlopp har efterfrågan på olika leveranssätt ökat och i dag erbjuder många e-handlare sina kunder flera alternativ.

Svea är störst i Norden på skräddarsydda betallösningar och har i en ny Novus-undersökning tagit reda på hur svenskarna vill näthandla efter pandemin. Av resultatet framgår det att klassiska alternativet leverans till paketombud kommer vara fortsatt viktig för en majoritet av svenskarna. Hela 61 procent uppger detta. Därefter vill svenskarna kunna välja gratis hemleverans (54 procent) och upphämtning i butik (40 procent).


Fler kvinnor vill ha hemleverans
Samtidigt skiljer sig preferenserna åt beroende på såväl ålder som kön. Fler kvinnor än män svarar att gratis hemleverans kommer vara viktigt framöver. Sex av tio kvinnor uppger detta jämfört med fem av tio män. Även i åldrarna 18–49 år skiljer sig preferenserna från befolkningen i stort. Bland annat svarar 33 procent att leverans till paketbox kommer vara viktigt när de ska e-handla efter pandemin, jämfört med 27 procent av svenskarna som helhet.

– Även om en majoritet väljer att hämta ut sina paket hos det lokala ombudet så vet vi att valmöjlighet är viktigt. Smidiga leveranser värderas högt, vilket är en anledning till att gratis hemleverans kommit att bli ett av de vanligaste leveranssätten. Samtidigt ser vi att unga i större städer väljer paketboxar i allt högre utsträckning. Vi tror att det kommer bli ännu vanligare i takt med att aktörerna som erbjuder denna typ av tjänst blir fler och utökar sitt utbud även i mindre städer, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea.

Färre äldre kommer näthandla kläder efter pandemin
Sveas undersökning visar även att en majoritet av svenskarna shoppat kläder och skor på nätet under pandemin. 64 procent uppger detta. Samtidigt kommer endast 55 procent att fortsätta näthandla mode när pandemin är över. Bland de äldre är denna siffra ännu lägre. Endast 35 procent i åldrarna 50–79 år uppger att de kommer handla kläder och skor på nätet efter pandemin. Samtidigt svarar hälften i samma åldersgrupp att de nätshoppat kläder och skor under pandemiåret.