Skip to main content

Rekord i sikte när vi åter firar tillsammans

 christmas gaef32bcb4 1920


Möjligheten att åter fira tillsammans kommer driva försäljningstillväxten i årets julhandel. Större julbord och fler paket under granen väntar när vi äntligen kan träffas vid årets största högtid. I sällanköpsvaruhandeln väntas revansch för de branscher som prioriterades ned i fjol.


Detaljhandeln har kluvits itu under pandemin. Branscher kopplade till hem och fritid har gått starkt samtidigt som branscher som säljer varor ämnade för sociala aktiviteter har haft det tufft.

- Julhandeln 2021 blir upptakten till en jul tillsammans efter fjolårets restriktionstunga högtid. Mer gemenskap och fler paket är att vänta, vilket talar för att ett nytt julhandelsrekord är i sikte, säger Joakim Wirén, analytiker HUI Research.


I fjol firades julen i mindre sällskap, färre åt julbord på restaurang och andelen utlandsresenärer minskade drastiskt till följd av pandemin. I år förväntas andelen julbord på restaurang återgå till mer normala nivåer medan andelen utlandsfirare väntas vara fortsatt låg, vilket genererar mer livsmedelskonsumtion i Sverige.

E-handelns rekordframfart under fjolåret har vidgat den digitala konsumentbasen, något som kommer att påverka handeln framöver. I år förväntas dock fler fysiska köp än i fjol, men julhandlandet på nätet ser även i år ut att bli omfattande.

- Julhandeln 2021 sker bortom restriktioner och hårt pressad leveranskapacitet i dagligvaruhandeln. Trots att julen kan firas som vanligt finns i år andra utmaningar. Inte minst de globala flaskhalsarna i leveransledet och konkurrensen utanför handeln, säger Joakim Wirén.


Årets julhandelsprognos baseras på att svenskarna slår på stort och tar igen för det mindre firandet i fjol. Tillväxten prognostiseras till en procent i dagligvaruhandeln och fem procent i sällanköpsvaruhandeln. Totalt innebär detta en försäljningstillväxt om tre procent i december.

Se HUIs Julrapport 2021 för mer information. Du laddar ner den här.


hui