Skip to main content

Nordic Snus fortsätter att växa på snus- och nikotinportionsmarknaden

skarmavbild 2022 02 15 kl. 18.44.09

 

Nordic Snus fortsätter att växa på snus- och nikotinportionsmarknaden i linje med den växande hemmamarknaden. Helåret visar en volymökning på 34,4 procent jämfört med 2020 för nikotinportionerna Nordic Spirit. Inom produktkategorin är mintsegmentet fortsatt störst. Under sista kvartalet ökade Nordic Spirit Spearmint Intense:s volym med 58,9 procent jämfört med samma tid föregående år. 

Nikotinportioner fortsätter sin snabba tillväxtresa och under årets sista kvartal ökade Nordic Snus varumärke inom kategorin, Nordic Spirit, sina volymer med 15,4 procent och redovisar en total volymökning för året på 34,4 procent. 

Den totala snusmarknaden uppvisar en liten tillväxt under året med en volymökning på 2,8 procent. Nordic Snus varumärke, LD, redovisar en knapp nedgång på 0,6 procentenheter i marknadsandel under året, men avslutar året stabilt med 6,7 procent av marknadsandelarna. Den knappa nedgången i marknadsandelar kan hänföras till prishöjningen under årets första kvartal och en något avsvalnande produktkategori. 

LD ligger fortsatt på topp 10-listan över de största snusvarumärkena genom att upprätthålla ett högkvalitativt men prisvärt utbud, samtidigt som Nordic Spirit finns med bland de topp 6 största varumärkena inom produktkategorin nikotinportioner. 

- Resultaten bekräftar att vi fortsätter att vara en seriös utmanare inom snus- och nikotinportioner på en marknad som fortsätter att locka nya aktörer. 2021 gav oss en solid bas och vi är redo att växa både i volym och i andelar under 2022, säger Cormac O’Rourke, VD Nordic Snus. 

- Under de kommande dagarna kommer Nordic Snus fabriksexpansion i Vårgårda att verkställas, vilket ökar produktionskapaciteten med 50 procent vilket också hjälper oss att förverkliga våra ambitioner om tillväxt, fortsätter Cormac O’Rourke.

- Under det kommande året kommer Nordic Snus fortsätta att investera kraftigt i sin produktportfölj och sina varumärken, där vi ser stor potential. Vi har höga ambitioner framåt och vi ser fram emot att förse våra konsumenter med spännande och högkvalitativa produkter 2022 och framåt, säger O’Rourke.