Skip to main content

Samarbete ska öppna fler vägar för minskat matsvinn

ehmumvjicfd3kx1ucena kopia

Greenfood arbetar för att minska matsvinnet

 

Nyskapande tekniklösningar, innovativa förpackningar och ett cirkulärt arbetssätt som maximerar råvarornas användningsområde. Det är bara några exempel på hur Greenfood arbetar för att minska matsvinnet. Nu tar koncernen nästa steg genom att ansluta till SAMS (Samarbete för minskat matsvinn), en nationell överenskommelse om minskat matsvinn. 

Matsvinnet är ett globalt problem, ungefär 30 procent av all mat som produceras slängs. Till ingen nytta. Det är ett enormt slöseri med resurser och det har en direkt påverkan på miljön och klimatet; eftersom produktionen av mat står för en fjärdedel av de globala växthusutsläppen. Som livsmedelsproducent har Greenfood ett ansvar att bekämpa matsvinnet. Därför har koncernen under flera år arbetat systematiskt för att minska svinn i livsmedelskedjan – både genom cirkulär och resurseffektiv produktutveckling, men även genom att nyttja den senaste tekniken som AI. 

Nu tar Greenfood nästa steg i kampen mot matsvinn genom att ansluta sig till SAMS, en överenskommelse där aktörer i livsmedelskedjan samarbetar för att minska livsmedelsavfall och matförluster. 

– Minskat matsvinn är högprioriterat hos oss. Vi har länge arbetat hårt för att minska vårt svinn, men för att lyckas riktigt bra krävs samarbete. Mellan avdelningar, leverantörer, partners och kunder. Vår förhoppning med SAMS är att det leder till ett fortsatt minskat matsvinn, både hos oss och hos andra, säger Lisa Isakson, hållbarhetschef på Greenfood.

Genom SAMS och samarbetet som ett medlemskap innebär kan matsvinnsproblem diskuteras, åtgärdas och lösningarna kan sedan spridas till fler i branschen. SAMS innebär också en stor möjlighet att skapa projekt där flera aktörer samverkar, vilket har visat sig vara mycket effektivt för att minska livsmedelsavfall- och matsvinn hos alla medverkande aktörer.

Exempel på hur Greenfood arbetar för att minska matsvinnet

Teknik. Nyttjar senaste tekniken med AI, det ger säkrare beställningsprognoser och minskar felaktiga beställningsvolymer som normalt sett är en stor orsak till matsvinn.

Cirkuläritet och hållbar produktanvändning. Fokus på cirkulär produktutveckling där allt i råvarorna maximeras, antingen av Greenfood eller i samarbeten med andra.

Donationer. Mat som inte säljs, doneras till hjälporganisationer eller andra aktörer.

Sortiment/planering. Noggrann sortimentöversyn. Produkter med små volymer leder ofta till ökat matavfall. Genom en sortimentsanalys identifieras dessa produkter och Greenfood kan vidta åtgärder. Dessutom arbetar koncernen för att förbättra interna processer mellan funktionerna inköp, lager och sälj. Goda processer balanserar flödet av varor.

Samarbeten. Samarbete som motverkar matsvinnet och bättre ransonerar jordens resurser. Till exempel samarbetar Greenfood med juiceföretaget Rescued Fruits som gör juice och smoothies av frukt som annars går till spillo.