Skip to main content

Årets CSS Industry Report är klar

sid_1.png

 

För femte året i rad kan vi nu presentera CSS Industry Report, den kartläggning av branschen som vi gör i samarbete med HUI Research. Vi verkar inom en betydelsefull bransch som omsätter totalt 26 miljarder kronor och står för åtta procent av dagligvaruhandeln. Vi räknar in 4100 butiker i convenience-handeln och det är 41 procent av dagligvaruhandelns alla butiker. Antalet anställda i vår bransch är 17 300, vilket visar att vi är en viktig arbetsgivare.

Vi vill inledningsvis peka på att CSS Industry Report är just en branschkartläggning. Utgångspunkten i kartläggningen av convenience-handeln har varit den definition av detaljhandelsverksamhet som HUI Research använder inom ramen för andra studier.* 

I rapporten delas branschen upp i tre delar - trafikbutiker, on the go-butiker och närlivsbutiker. Den innehåller också en beskrivning av alla branschens kedjor. Det senaste tillskottet är de obemannade kedjorna, där 24/7 är helt ny för i år. 

kedjor.png

 

En intressant parameter är förhållandet mellan kedjeanslutna (2500 st) och helt fristående (1500 st) butiker. Kedjorna står för den absoluta majoriteten av omsättningen, närmare bestämt 21 miljarder kronor, vilket är en ökning med en procentenhet sedan 2017. De friståendes 5 miljarder kronor är en minskning med 3 procentenheter under samma tid. Kedjeanslutningen ökar för varje år.

Vilka branschens alla kedjor är, hur mycket de omsätter, hur många anställda de har och mycket mer kan ni läsa om i rapporten.

Hela rapporten hittar du här

Text:  Bengt Hedlund