Skip to main content

Mångdubbel ökning av vaping hos skolungdom

colourbox35376177_kopia.jpg

 

CAN är ett nationellt kompetenscentrum som tar fram och sprider kunskap om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. CANs nationella skolundersökning 2022 visar att det är de nya nikotinprodukterna, till exempel vape och vitt snus, som ökar bland ungdomar.  Undersökningen genomförs varje vår i årskurs 9 och andra året på gymnasiet.

- Tjugotvå procent i nian och fyrtio procent i andra året på gymnasiet har provat vitt snus någon gång. Det är en ökning från året innan då det var arton procent i nian och trettiofyra procent i gymnasiet, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN och redaktör för rapporten.  

Ungefär hälften av de som använt vitt snus angav att de använt det under den senaste månaden. 

I augusti 2022 infördes 18-årsgräns för att köpa så kallade tobaksfria nikotinprodukter (som till exempel vitt snus). Det blev även ett förbud mot att marknadsföra dessa produkter mot personer under 25 år.

- Undersökningen genomfördes innan denna lagändring trädde i kraft. Det blir intressant att fortsätta att följa utvecklingen för att se om och hur lagändringen påverkar, säger Martina Zetterqvist.

E-cigaretter, även kallat vapes, har ökat kraftigt under det senaste året. Tjugo procent av niorna och tjugofyra procent av eleverna i andra året på gymnasiet har använt det under den senaste månaden. Förra året var det kring 4–5 procent som använt vapes under senaste månaden. Det rör sig alltså om en mångdubbling av användandet. Här innefattas vapes både med och utan nikotin. 

- När vi tidigare år frågat om det var vapes med eller utan nikotin de använt så hade omkring fyrtiotre procent använt med nikotin. Men det är också värt att nämna att så många som en fjärdedel inte visste om det var med eller utan nikotin de använt, säger Martina Zetterqvist. 

 

85c23a5590d7c8a2_400x400ar.jpg

Martina Zetterqvist, utredare på CAN

 

Alkohol och rökning ligger på ungefär samma nivåer som förra året, men tittar man i ett längre perspektiv är det stor skillnad.

- För 20 år sedan drack och rökte ungdomar både mer och tidigare. Ett exempel är hur många som druckit alkohol innan 14 års ålder. 1999 låg det på femtioen procent av alla niondeklassare, medan det idag är fjorton procent, säger Martina Zetterqvist.  

I årets undersökning ställdes för första gången frågor om lustgas. Sex procent av niondeklassarna och sjutton procent av gymnasietvåorna har använt det någon gång. 

- De som använt lustgas hade i hög utsträckning också använt andra substanser som alkohol, narkotika och tobak. Det är angeläget att fortsätta att följa utvecklingen kring lustgas, säger Martina Zetterqvist.  

Läs rappporten här

Läs om undersökningen här