Skip to main content

Livslångt rökstopp i Nya Zeeland

colourbox35725238_kopia.jpg

 

Nya Zeelands parlament har antagit en unik lag för att fasa ut tobaksrökningen i landet. För personer som idag är 14 år och yngre införs ett livslångt förbud mot att någonsin lagligt kunna köpa cigaretter. Tobak ska alltså inte kunna säljas till någon som är född den 1 januari 2009 eller senare, och från och med nu kommer minimiåldern för att få köpa cigaretter alltså att hela tiden fortsätta stiga.

Lagen omfattar dock inte e-cigaretter/vapes som stadigt ökar i populäritet även i Nya Zeeland. Den omfattar inte heller så kallade heats, som inte röks men ändå innehåller tobak.

Förbudet kommer att åtföljas av en rad andra åtgärder med syfte att minska rökningen. Bland annat ska den lagliga mängden nikotin i röktobaken minska dramatiskt, och produkterna ska endast få säljas via licensierade butiker/tobakshandlare.

Lagen innebär att antalet försäljningsställen för tobak ska minska från 6000 till 600. Det är dock oklart hur detta ska gå till och inom vilken tidsperiod det ska ske. Här finns en stor oro bland handlare hur det kommer att påverka lönsamheten i butikerna.

Tidningen The Guardian presenterar siffror från november som visar att antalet personer som röker dagligen i Nya Zeeland har sjunkit till 8 procent, en minskning från 9,4 procent förra året. Antalet vuxna som använder vape dagligen har dock ökat till 8,3 procent från 6,2 procent under det senaste året.

Euronews skriver att Danmark också presenterade liknande planer tidigare i år, men där menade regeringen att ett sådant drag skulle kräva ändringar i EU: s tobaksproduktdirektiv. Enligt Euronews så visar de senaste uppgifterna från Eurostat att 18,4 procent av alla människor som är 15 år och äldre i EU röker varje dag. Siffran varierar dock från 6,4 procent i Sverige till 23,6 procent i Grekland och 28,7 procent i Bulgarien.

Nya Zeeland har redan sedan tidigare restriktioner vad gäller cigarettförsäljning. Bland annat är det ett krav att tobaksförpackningar har grafiska hälsovarningar, och cigaretter måste säljas i standardiserade förpackningar. Landet har de senaste åren också infört en rad stora skattehöjningar på just cigaretter.

Målet är att landet ska vara i det närmsta rökfritt 2025. Motståndare till lagen menar att det kommer leda till en stor svart marknad. De hävdar också att många små butiker kommer att gå i konkurs eftersom de förlorar rätten att sälja tobak.

Den nya lagen träder i kraft under 2023. 

Text: Ann Hedlund