Skip to main content

Lanthandlare kan få extra bidrag i år

liggande.jpeg

 

För att stärka lanthandlarna som just nu har särskilda utmaningar, beslutade regeringen den 27 december om ett extra servicebidrag på 25 miljoner kronor under detta år till dagligvarubutiker i serviceglesa områden. - Det borde kunna minska risken för nedläggningar, säger Håkan Björklund på Axfood.

Tillgång till dagligvaru- och conveniencebutiker är en förutsättning för att människor ska kunna leva, bo och verka i alla delar av landet. Ofta erbjuder dessa små butiker också en rad andra tjänster av som har stor betydelse för boende i gles- och landsbygd, exempelvis posttjänster eller apoteks- och systembolagsombud.

Landsbygdsminister Peter Kullgren säger i ett pressmeddelande att det är viktigt att stötta lanthandlarna.

- För att kunna ha en levande landsbygd behövs samhällsservice. Det är av stor vikt att lanthandlarna får stöd så att de kan fortsätta erbjuda service till boende, besökare och näringsliv i gles- och landsbygder. Pengarna i den extra satsningen ska främst bidra till att stärka lanthandlare som har störst behov, det kan till exempel vara att man drabbats av höga elpriser.

De utmaningar som lanthandlare just nu brottas med handlar bland annat om höga elpriser, höga inköpspriser samt förändringar av konsumenternas inköpsvanor. Vi ställde några frågor till Håkan Björklund, ansvarig för Public Affairs inom Axfood.

 

hakan_bjorklund_webbstor.jpg

Håkan Björklund på Axfood hoppas och tror att det nya stödet kommer vara till hjälp för butikerna. (Foto: Erik Flyg)

 

Hur tufft är det för de mindre butikerna i landsbygd och glesbygd just nu?

- De mindre butikerna på landsbygden har drabbats av merkostnader på grund av de kraftigt höjda elpriserna. Butikerna har sina kylar och frysar och de behöver vara igång för ett attraktivt och mångfacetterat sortiment. Under pandemin fick lanthandlarna fler kunder men i takt med att livsmedelspriserna stiger och hushållsbudgeten pressas, ser vi att det blir mer frestande för en del kunder att åka in till städerna och storhandla igen. Något som innebär ökade utmaningar för många lanthandlare.

Det nya stödet på 25 miljoner extra i år, kommer det att hjälpa?

- Det både tror och hoppas vi. Det blir nu upp till regionerna att fördela medlen utifrån varje butiks situation. Vi förutsätter att stödet nu kommer ut snabbt och når butikerna så vi undviker nedläggningar. Det är lätt att lägga ned en lanthandel men svårt att starta upp en ny. Men som sagt, de 25 miljonerna borde kunna resultera i att butikerna får hjälp med förbättrad likviditet och kan övervintra tills elstödet betalas ut.

Hur jobbar ni inom Axfood för att få butiker att söka stödet?

- Vi har lagt ut info på exempelvis Handlarn’s intranät och sedan har vi informerat våra butikskonsulenter om hur man kontaktar stödansvariga kontaktpersoner i varje region. Detta så att vi kan bistå våra handlare på landsbygden, Tempo, Handlar'n, Matöppet och sist men inte minst Emabs butiker.

Text och foto: Gunilla Pihlblad

 

skylt.jpeg