Skip to main content

Sia Glass redo för styckesaksmarknaden

stefan_c.jpeg

 

För ett par veckor sedan invigde Sia Glass en stor tillbyggnad av fabriken i halländska Slöinge. Det ger bland annat kapacitet att växla upp på marknaden för styckesaker.

- Vi vet att det blir en tuff match, men vi är redo för utmaningen, säger vd Stefan Carlsson.

Historiskt sett är styckesakerna Sia Glass svaga punkt. Men eftersom allt annat utvecklats med framgång och kapaciteten under senare år inte varit tillräcklig, har styckesakerna fått nöja sig med den marknadsandel de har. Men nu ska det alltså hända saker.

- Vår strategi är att ta mark. Det är en tuff del av marknaden men vi är både laddade och redo, säger Stefan Carlsson och berättar att den nya fabrikskapaciteten betyder mycket.

- Nya maskiner ger möjlighet till mer innovativa nyheter. Det kommer att märkas redan vid nästa nyhetslansering. Ännu mer fokus på ett konsumentanpassappat sortiment och på marknadsföring så att det blir tydligt för konsumenten vad de har att välja på.

 

produktion_red.jpeg

Från den lilla glasstillverkningen som startade 1961 som ett socialt projekt, till den nyligen tillbyggda fabriken som nu har dubbelt så stor kapacitet som innan.

 

Stefan Carlsson menar vidare att det unika med Sia Glass i form av hundra procent svenskproducerat och en stor andel (83 procent) lokala råvaror, kommer att räcka som ingång till styckesaksmarknaden. Han tycker också att det är dags att börja tänka annorlunda när det gäller utrymmet i butikerna.

- Man ska kunna dela på boxarna för att ha bästsäljarna från alla. Säljoptimerade glassboxar är bäst för både leverantör, kund och konsument.

- Vi jobbar nu stenhårt med avtal med de stora kedjorna och rekryteringar till vår egen sälj- och key account-organisation. Att vi nyligen blivit medlemmar i CSS Networking program är också ett led i vår satsning.

 

jordgubbar.jpeg

Svensk produktion rakt igenom och alltid med så mycket lokala råvaror som det är möjligt.

 

Detta med att Sia Glass anser sig ha en unik position, kopplar tillbaka till glassfabrikens start 1961. Grunden finns i det som faktiskt är ett av Sveriges äldsta företag, familjeägda Bertegruppen. När slakteriet i Slöinge skulle läggas ner 1961 vände sig befolkningen till Berte Kvarns ägare Olof Stenström och glassfabriken startade som ett slags samhällsprojekt. Först var det tänkt som ett sommarprojekt men ganska snart insåg man att man hade hittat något. Efter några år kom Glassbåten och resten är historia med kulglassen på 80-talet och den ovala byttan längre fram.

Stefan Carlsson poängterar att det i Sia Glass produkter alltid är färsk svensk grädde och att denna primärt kommer från halländska kor samt en mindre del från Gäsene mejeri. Sylt och bär köps inom en radie av max fem kilometer från fabriken, även om det hade kunnat gå att få den billigare från andra håll.

- Svensk produktion rakt igenom är det som gör oss unika. Men våra starkaste värden är kulturen i bolaget och våra medarbetare. Till detta kommer ett genomgående hållbarhetstänk där vi tidigt valde att enbart ha grossist-distribution så att det bara behöver komma en bil till butiken. 

 

cykeltavling.jpg

Den dåliga sommaren har inte påverkat omsättningen negativt hos Sia Glass.

 

Hur har den gångna glassäsongen varit för er?

- Fantastiskt bra! Där vi kan mäta så har marknaden värdetillväxt men tappar volymmässigt. Vi går mot strömmen och ökar i både värde och volym. Omsättningsmässigt går vi mot ett rekordår. Vädret har inte påverkat oss, till och med styckesakerna har ökat lite och Glassbåten har varit extremt efterfrågad på alla fronter, säger Stefan Carlsson.

Sia Glass sysselsätter idag cirka 160 personer och all verksamhet, så när som på ett enmanskontor i Stockholm, är centraliserad till Slöinge. Den nya fabriksdelen fördubblar kapaciteten jämfört med den gamla och investeringen har varit cirka 300 miljoner kronor.

Text: Gunilla Pihlblad

Foton från Sia Glass