Skip to main content

Circle K och Löfbergs har inget mer kaffe att rädda

xdkndv0okuo19mn0i4pu_kopia.jpg

 

För två år sedan inledde Löfbergs och Circle K ett hållbarhetsprojekt som gick ut på att rädda bönor som annars riskerade att bli svinn i kafferosteriet i Karlstad. Nu läggs projektet ner. Anledningen? Det finns inget kaffe kvar att rädda. 

”Räddat kaffe” lanserades 2021 och fick ett varmt välkomnande av Circle Ks kunder. Satsningen, som inleddes som en pilot på ett begränsat antal stationer, kom snabbt att utökas till att finnas på samtliga nära 300 stationer runt om i Sverige. Circle K serverar 11 miljoner koppar kaffe till sina kunder varje år, och totalt har det blivit drygt 4 miljoner koppar räddat kaffe under projektets gång – vilket motsvarar 42 ton räddade kaffebönor.

- När Löfbergs kom till oss med en önskan om att rädda kaffe tillsammans blev vi överlyckliga, det här projektet har allt man kan önska sig. Tillsammans minskar vi matsvinn och har fått en unik produkt – till samma pris som vårt ordinarie kaffe. Det är helt enkelt en ”no-brainer” att välja det mest hållbara kaffet vi har, och det är nog en av de starkaste anledningarna till att det gått så bra, säger Erika Söderlund, kommunikationschef på Circle K.

Tack vare Räddat kaffe har Löfbergs lyckats minska sitt svinn med 33 procent.

- Att minimera svinnet och samtidigt bjuda på en smakupplevelse långt utöver det vanliga är naturligtvis en dröm! Projektet har bidragit till att vårt svinn i produktionen nu är nere på rekordlåga 0,3 procent, en fantastisk siffra. Det betyder att arbetet vi gjort tillsammans med Circle K har gett goda resultat på många sätt, säger Anders Thorén, kommunikationschef på Löfbergs.

 

dcnu8p6ul134on5q2iow_kopia.jpg

 

Fakta Räddat Kaffe

Ett samarbete mellan Löfbergs och Circle K där kaffe som riskerat bli svinn använts för att skapa unika blandningar.

Sammanlagt har 42 ton kaffebönor räddats från svinn
Satsningen säkerställer en besparing på 195 ton CO2
Användningen av bekämpningsmedel minskar med 200 kg
En yta motsvarande 59 fotbollsplaner ställs om till hållbar produktion

Käll och bilder: Circle K och Löfbergs