Skip to main content

Rapport från COP10: Protester utanför konferens om tobakskonvention i Panama

img_3720.jpg

 

Denna vecka i Panama inleds konferensen om tobakskonventionen, COP10. Men det har inte varit en lugn start på konferensen. Redan innan konferensen startade samlades flera protesterande utanför konferensbyggnaden. Bland annat tobaksodlare från Syd- och Latinamerika som är kritiska till att de utesluts från att närvara och uttrycka sin mening på konferensen där ny tobakspolicy ska diskuteras, trots att odlarna direkt kommer att påverkas av de beslut COP 10 fattar.  

Enriqe Ruiz som är talesperson för tobaksbönderna från Syd- och Latinamerika lyfter fram att det finns olika former av tobaksbruk.

- Vi vill att WHO ska inse att inte all tobak kan behandlas likadant, säger Enriqe Ruiz.

Han lyfter fram att de representerar tobaksbönder som försörjer sig på att producera cigarrer. Han betonar att barn inte använder cigarrer, och att regler och riktlinjer bör återspegla det.

Men det var inte bara protesterna som skapade problem utan också tekniken. Konferensen var planerad att sändas digitalt men på grund av teknikstrul så fungerade inte livesändningen, vilket spädde på den kritik som finns om att stänga ute röster och att beslut fattas bakom stängda dörrar utan insyn.

Vidare cirkulerar ett rykte att flera länder driver på för att förbjuda användning av filter i cigaretter och andra tobaks- och nikotinprodukter, av miljöskäl.  Det är inte första gången som ett sådant förbud diskuteras. Senast var det när EU tog beslut om att förbjuda engångsplast som försök gjordes att också inkludera filtret i cigaretterna i förbudet. Förslaget blev dock aldrig verklighet i EU på grund av nackdelarna med att förbjuda cigarrettfiltren. Nu har frågan återigen lyfts på konferensen i Panama och enligt ryktet, som refererar till initierade källor, verkar det som om Frankrike, Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike är bland de länder som driver på för att införa möjligheten att förbjuda användning av filter i cigaretter och andra tobaks- och nikotinprodukter. Andra EU-länder motsätter sig ett sådant förbud mot bakgrund av hur det skulle kunna påverka folkhälsan.

Text och bild: Bengt Hedlund