Skip to main content

Rapport från COP10: Cigarettsmuggling stort problem i Panama

img_3769.jpg

 

Den internationella och idéella organisationen Crime Stoppers är på plats i Panama och vill att WHO under COP10 sätter mer fokus på cigarettsmugglig och den ekonomiska brottslighet som skapas när skatter och regleringar blir fel. Panama är porten för smuggelcigaretter till Latinamerika och Karibien. Under de senaste åren har cigarettsmuggligen i Panama ökat från 60 procent till 92 procent, och varje månad kommer cirka 15 containers in till Panama med smuggelcigaretter.

För att uppmärksamma detta har Crime Stoppers placerat containrar i Panama City så att deltagarna på COP10 ska uppmärksamma detta problem. Syftet är både att belysa behovet av skärpta lagar för att bekämpa cigarettsmuggling, men också peka på konsekvenserna av en extrem politik med skattehöjningar och förbud mot elektroniska enheter som värmer tobak och e-cigaretter. Förbud som skapat en stor svart marknaden med allvarliga konsekvenser för Panama och regionen.

Enligt Alejo Campos från Crime Stoppers är det nödvändigt att skapa effektivare lagar som förebygger detta brott samtidigt som man erbjuder alternativ till tobakskonsumenter, såsom införande av icke-brännbara cigaretter som metod för att minska konsumtionen. Han lyfter fram länder som Nya Zeeland, Storbritannien, Skottland eller USA som har godkänt icke-brännbara elektroniska cigaretter och liknande system som ett alternativ, och som är upp till 95 procent mindre skadligt än konventionella cigaretter. Han menar att dessa länder framgångsrikt legaliserat det och erbjuder bättre alternativ till sina medborgare och undviker därmed olaglig smuggling.

Text och foto: Bengt Hedlund

 

unknown.jpeg