Skip to main content

KO stämmer företag för vitt snus-reklam på Tiktok

colourbox61493805_kopia.jpeg

Lagen säger att reklam för nikotinprodukter måste vara särskilt måttfull. Därför stämmer nu Konsumentombudsmannen, KO, företaget Westridge AB. Företagets reklam för vitt snus på Tiktok går över gränsen, anser KO. Westridge har bland annat gjort reklam på Tiktok för vitt snus med en tomte som har kalenderöppning och andra filmklipp där personer testar nya smaker och skämtar med varandra. 

Det är förbjudet att riktat marknadsföra vitt snus till personer under 25 år och åldersgränsen för köp är 18 år. Tiktok har en ung publik; det är den sociala medieplattformen som är störst bland ungdomar 12–19 år. KO anser att risken att barn och unga nås och påverkas av reklamen är stor, även om företaget inte aktivt riktat sig till barn.

- KO ser allvarligt på reklam för vitt snus i sociala medier där barn och unga tillbringar mycket tid, säger Ida Nyström, processråd vid KO. 

Sedan nikotinprodukter utan tobak, till exempel vitt snus och vapes eller e-cigaretter, blivit vanliga och populära kom lagen om tobaksfria nikotinprodukter 2022. I augusti 2023 öppnade Konsumentverket ett ärende mot Westridge mot bakgrund av att myndigheten ansåg att företagets marknadsföring på företagets webbplats, Instagram- och Tiktokkonto stred mot lagen. Under ärendets gång har företaget tagit bort vissa reklaminlägg. Samtidigt har företaget fortsatt att publicera nya inlägg som myndigheten bedömer inte uppfyller måttfullhetskravet. Som en följd av det ansöker nu KO om stämning mot företaget hos Patent- och marknadsdomstolen.

Källa: TT

Bild: Colourbox