Skip to main content

Regeringen vill förbjuda köp av lotter och spel med våra vanligaste betalmedel

skarmavbild_2024-05-14_kl._18.48.38.png

 

Regeringen föreslår ett förbud mot köp av lotter och spel med kreditkort. Förslaget innebär i praktiken att alla kortköp kommer att behöva kontrolleras i kassan för att förhindra att ingen handlar en trisslott eller annat spel med ett kort som har kreditutrymme. För butiken innebär det fler arbetsuppgifter för att upprätthålla regelefterlevnad, något som i praktiken utraderar lönsamheten i att sälja spel och lotter.

Convenience Stores Sweden motsätter sig förslaget, som presenteras i promemorian ”Ett nytt förbud mot spel på kredit” eftersom det får långtgående konsekvenser för convenience-handeln i och med att all kortbetalning kommer behöva kontrolleras, med sämre kundbemötande och längre köer som följd. Konsekvensen blir minskade intäkter såväl på spel som på den merförsäljning som spel driver. Det kommer även innebära högre kostnader för butikerna, nya uppgifter för kassapersonalen och dessutom krävs det nya tekniska lösningar som inte finns idag. Convenience Stores Sweden kan konstatera att förslaget i sin helhet helt saknar en konsekvensanalys av hur det påverkar handeln i Sverige.

Tidigare utredningar som grundligt behandlat denna fråga har kommit fram till att förbudet inte skulle vara särskilt träffsäkert. Hos conveniencebranschens ombud gäller omsorgsplikten och för de betalningsmedel som också har en kreditdel har kortets ägare redan genomgått en kreditprövning

Omsättningen på spel kommer att påverkas negativt. Spel och lotter omsätter betydande belopp och är för många butiker en viktig del av affären. Med ökat krångel och många som nekas köp av spel kommer det bli en drastisk minskning av spel i butik. Och förlorarna är alla handlare i Sverige.

Kassapersonalen får med förslaget nya kontrolluppgifter. Kortkontroller som riskerar uppfattas som integritetskränkande för kunderna, och som därmed skapar ökad press och sämre arbetsmiljö för personalen. Vid varje inköp med betalkort av till exempel en trisslott, så måste butikspersonalen kontrollera att betalkorten inte också har en kreditdel. Har betalkortet en kreditdel, vilket de flesta vanliga betalkort har idag, måste köpet hävas och annat betalningsmedel användas. För butikerna innebär det ökade kostnader för utbildning av personalen, både den permanenta och den tillfälliga. Med den personalomsättning branschen har är detta inte fråga om en engångskostnad, utan en löpande kostnad för att utbilda personal i kortkontroll. Och även med utbildning kommer det inte vara lätt att avgöra om ett kort har kreditutrymme. Många transaktioner sker ju idag digitalt med exempelvis en mobiltelefon. Inte heller när det används fysiska kort är det enkelt att avgöra, även med utbildning, om de har kreditutrymme eller inte.

Det är inte fel på regeringens ambitioner på området, men att förbjuda människor att köpa en trisslott eller spela på Stryktipset och betala med sitt vanliga betalningsmedel löser inte det regeringen vill komma åt. För convenience-handeln kommer den extra tid det kommer ta att kontrollera kortet innebära en kostnad som utraderar förtjänsten av att sälja spel och lotter. För att det ska vara motiverat att fortsätta sälja spel och lotter kommer därför Convinience Stores Sweden verka för att regeringen gör ett undantag för kreditförbudet vid försäljning genom ombud i fysiska butiker. Vi uppmanar alla våra medlemmar som berörs av förslaget att lämna in en remiss och i den beskriva hur förslaget påverkar verksamheten och affären.

För mer information kontakta gärna Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Foto: lånat från Svenska Spel