Skip to main content

Reitan vill leda omställningen till hållbar convenience

linneakaffe.jpeg

 

Inom Reitan Convenience Sverige (RCS) har man sedan flera år varit tydliga med att sätta strategier för sitt hållbarhetsarbete. Det gäller allt från klimatmål och miljöinitiativ till enstaka nudginginsatser som havrebaserad dryck till kaffet och kalkon istället för skinka på frukostfrallan.

- Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och pratar gärna om sustainable convenience samt om kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, säger Linnea Borgström, HR- och hållbarhetsdirektör.

Linnea Borgström säger att ambitionen är att leda omställningen till framtidens hållbara convenience där man kan bedriva en långsiktig affär inom planetens gränser. 

- Vi har fram till nyligen inte kommunicerat alltför mycket om vårt gedigna hållbarhetsarbete mot våra kunder. Men vi är nu redo även kunna visa och vägleda våra konsumenter att man kan göra hållbara val hos oss. 

 

muffins.jpeg

Att man vid sidan av ”maffiga muffins” även kan erbjuda  samma produkt i mindre storlek, är också en form av hållbarhet. (Foto: Gunilla Pihlblad)

 

Låt oss ta lite mer konkreta exempel på butiksnivå. Där kan man till exempel jobba med energibesparing, rutiner och matsvinn. Man kan vidare titta på hur varorna har färdats, på förpackningsstorlekar, på ingredienser och på möjligheterna till återvinning. 

- Kaffet kan vara lite problematiskt i det avseendet. Det är en viktig del av vår affär men där kan vi jobba med  certifieringen av råvaran alternativt att en leverantör kan påvisa goda produktionsförhållanden och full spårbarhet. Sedan vill vi gärna utmana standardvalen och vi vill att hela vår matlinje ska upplevas som fräsch och hälsosam. Det kommer utan att tvekan att vara en konkurrensfördel i framtiden.

 

brothy.jpegkumbucha.png

Genom att ställa krav på leverantörer har man inom ramen för PBX kunnat ta fram produkter som har en högre hållbarhet. (Foton från RCS)

 

För snart tre år sedan introducerades PBX-butiken som också är ett levande laboratorium och ett varumärke. Där har man ställt höga krav på leverantörerna och på så vis kunnat ta fram produkter som har en högre hållbarhet, både i nuet och på sikt. Under 2023 lanserades flera nyheter på PBX, till exempel en kombucha gjord på kaffesump och buljong gjord på ben från ekologisk kyckling från Sverige som “on-the-go”-dryck.

- Kaffet från Lykke och Grillmackan är exempel på hur produkter kommit ut i våra butiker, säger Linnea Borgström och antyder att det ska komma mera.

- Vi har en hel del planer för PBX framöver.

 

med_malin.jpeg

Pressbyråerna i Örebro är ett klockrent exempel på hur man kan jobba med social hållbarhet. (Foto: Gunilla Pihlblad)

 

Hållbarhet är också sociala insatser och här kan man nämna lokala hjältar i form av köpmän som stöttar sitt eget närområde. Till exempel kaffe till nattvandrare, glass till barn på sjukhus, lussefika  och utgången mat till hemlösa. Inom den egna administrationen, ”på kontoret”, handlar det om jämställdhet och mångfald.

Linnea Borgström är stolt över bredden i hållbarhetsarbetet och att man vågar prova sig fram. RCS har i dagarna presenterat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Ett framgångsrikt år som präglats av ett starkt resultat och stora kliv mot en hållbar omställning. Kraftigt ökade hållbarhetskrav på leverantörer och tydliga mål att fasa ut riskråvaror ska bidra till att Reitan Convenience Sverige når sina hållbarhetsmål.

 

linnea.jpeg

– Vi vill leda den hållbara omställningen i vår bransch, säger Linnea Borgström. (Foto från RCS)

 

Under 2023 har man genomfört en djupgående analys av sitt totala avtryck. Genom att koppla ihop mångdimensionell hållbarhetsdata med finansiell data är det nu möjligt för bolaget att se vilka kategorier, produkter och ingredienser i verksamheten som har störst hållbarhetspåverkan.

– Vi kan exempelvis se att 25 procent av det som säljs i våra butiker innehåller palmolja. Det har gjort att vi kan se var vi verkligen kan göra skillnad, vilket gett oss möjlighet att sätta tydliga mål för vad vi kan göra själva samt i nära samarbete med våra leverantörer, säger Linnea Borgström.

 

intbutik.jpeg

Den här bilden visar bredden - stora dryckeskylen rakt fram - och avdelningen där man har alternativ - till vänster. (Foto: Gunilla Pihlblad)

 

Under året höjdes kraven på RCS leverantörer genom en ny villkorsbilaga till bolagets uppförandekod. I denna beskrivs bland annat mål för riskråvaror, såsom ett sortiment fritt från palmolja från 2027 - och att inga nya, traditionella cigaretter kommer att lanseras i sortimentet från 2026, följt av en gradvis utfasning av cigaretter därefter. En minskning av rött kött planeras även som ett led i minskad klimatpåverkan.

– Vi vill leda den hållbara omställningen i vår bransch. Genom vår uppförandekod går vi längre än vad som krävs av oss och använder den som ett verktyg för att leda en förändring på marknaden tillsammans med våra leverantörer. Vi har också insett att vi måste tänka stort för att nå våra ambitiösa klimatmål och prioritera innovation, säger Linnea Borgström och meddelar att RCS långsiktiga mål är att minska totala utsläpp med 46 procent i alla led till 2030 jämfört med basåret 2019.

Ett urval av 2023 års hållbarhetsarbete:

  • Beslut att ha ett sortiment helt fritt från palmolja från 2027
  • Beslut att fasa ut traditionella cigaretter ur sortimentet. Från och med 2026 tas inga nya traditionella cigaretter i sortimentet, och därefter gradvis utfasning av cigarettförsäljningen.
  • Långsiktiga mål satta för ett flertal andra riskråvaror, bland annat kaffe, kakao och rött kött.
    Drygt tio procent av matsvinnet har räddats, bland annat genom samarbete med Karma.
  • Fortsatt arbete för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering i organisationen.


Text: Gunilla Pihlblad

Foto överst på Linnea Borgström: Gunilla Pihlblad