Skip to main content

Hur ser globala experter på harm reduction?

pmiartikel 450


Alla vet vi att rökning inte är hälsosamt. I Sverige finns det runt 500 000 människor som röker varje dag. En stor del av dem kommer att dö i förtid av sjukdomar relaterade till tobaksrökning. Många av dessa vill, men klarar inte, sluta röka. Är mindre skadliga produkter då ett seriöst alternativ?

I förra veckan hölls The E-cigarette Summit i London. En möte mellan forskare, läkare och representanter för industrin. Här fick man ta del av ny forskning och de senaste rönen inom alternativa tobaksprodukter.

Internationellt pratar man om Harm Reduction, skademinimering.
Detta innebär att man byter ut cigaretterna mot rökfria alternativ, exempelvis heat-not-burn, en ny typ av tobaksprodukt som värmer tobak utan att förbränna den. Heat-not-burn säljs ännu inte i Sverige, men redan idag finns snus och e-cigaretter tillgängliga. Alla dessa produktkategorier reducerar mängden skadliga ämnen med över 90 procent jämfört med cigaretter.


Liberalt

I Storbritannien är man väldigt liberal med just e-cigaretter som består av propylenglykol, samma som i kylarvätska , samt glycerin, nikotin och ofta något smakämne. Brittiska läkare rekommenderar rökare att sluta med hjälp av e-cigaretter. Man har även i dagarna godkänt att man i annonser får lov att påstå att det är en mindre skadlig produkt.


Restriktivt

I Sverige är man mer restriktiv. Anledningen är att det saknas studier på hälsoeffekterna vid långvarigt bruk. Ett annan oro med e-cigaretter är att de kan vara en instegsprodukt för nya rökare, främst ungdomar som lockas av design och nya spännande smaker. Detta verkar dock vara ett fenomen som är mest utbrett i USA. I Storbritannien har man inte sett en liknande utveckling och ungdomsrökning är på den lägsta nivån någonsin.


Snus

Precis som i Sverige är snus populärt i Norge. Här har man 25 års forskning att luta sig på när det gäller snus. Man vet att det har räddat många norska liv. Den grekiske hjärtkirurgen Dr Konstantinos Farsalinos menar att Norge är ett föregångsland och att snusförbudet inom EU är den största hälsoskandalen i modern tid.

Det bästa för hälsan är såklart att sluta helt med tobak. Men för den som inte kan sluta röka är förmodligen snus, heat-not-burn eller e-cigaretter betydligt hälsosammare alternativ.


Hur ska man se på det nya?

Alla regeringar i världen kämpar just nu med hur man skall se på nya nikotinprodukterna. Två saker är vägledande för hur myndigheterna kommer att acceptera dessa nya produkter; leder de till att fler unga människor börjar röka, och lyckas de verkligen få rökare att sluta? Svaret får vi om några år.

Värt att notera är att nikotinkonsumtion inte är helt riskfritt. Nikotin är beroendeframkallande och inte ofarligt, men när det gäller rökning är nikotinet inte en primär orsak till rök-relaterade sjukdomar som lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdom. Orsaken är istället de farliga ämnen som skapas när tobaken brinner i en cigarett.

När det gäller försäljning till ungdomar ligger ansvaret dels på producenterna och dels på de som säljer produkterna, i butiker och på bensinstationer. I Sverige är det straffbart att sälja nikotinprodukter till personer under 18 år, det gäller naturligtvis även e-cigaretter och såklart heat-not-burn produkter när de kommer till Sverige. Låt de nya produkterna vara till för rökare som vill byta till mindre skadliga alternativ. Det vinner folkhälsan, rökarna och butikerna på.