Skip to main content

Försäkringar

För att du som medlem ska få en tryggare vardag och en mer lönsam verksamhet har vi tagit fram några olika förmåner inom försäkringsområdet. De omfattar en försäkring av din verksamhet och ett skyddsnät för dig och dina anhöriga.

unik försäkring lägsta premien

Kostnadsfri basförsäkring

Garanterat 15 procent billigare än ALLA andra motsvarande premier och 20 procent billigare om du uppfyller vissa säkerhetskrav. En sådan försäkring - som dessutom är branschanpassad - kan ingen annan erbjuda, det vågar vi lova.

Vem bryr sig om din personal om den utsätts för hot? Vem ordnar en advokat om du blir stämd av arga kunder? Vem hjälper dig att starta om ifall ditt lager eller ditt företag brinner upp? Genom ditt medlemskap har du tillgång till en skräddarsydd försäkring som är svårslagen.

Att försäkra sitt företag på ett heltäckande och prisvärt sätt är en av de viktigaste ekonomiska frågorna för en företagare. Många upplever att premierna är höga, att man inte får alla risker tillgodosedda eller att det till och med är omöjligt att hitta en vettig anpassad försäkring på marknaden. Tyvärr leder detta till att alltför många i vår bransch är för dåligt försäkrade eller helt oförsäkrade.

De låga premierna i vår försäkring är ett resultat av ett unikt försäkringskoncept där försäkringsbolagets risker sprids på Butikernas 10 branscher och 5 000 medlemmar, och därmed minimeras.

Försäkringen består av två delar:

Bas 1 som ingår i medlemsavgiften, den omfattas du av direkt. Den innehåller allmänt ansvar samt produktansvar, krisförsäkring, överfallsförsäkring samt kundolycksfallsförsäkring.

Bas 2 innehåller bl.a. rättsskydd, samt egendoms- och avbrottsförsäkring. Egendomsförsäkringen innebär att dina varor och ditt varulager är skyddat mot exempelvis brand, stöld, vattenskador och rån. Har du varit skadefri i tre år eller mer så lämnar försäkringsgivaren Svedea en premiegaranti innebärande att vi kan erbjuda våra medlemmar minst 15 % lägre premiekostnad än vad du kan få någon annanstans, för motsvarande försäkringsskydd. Dessutom kan man få ytterligare upp till 20 procent lägre premie om man uppfyller vissa säkerhetskrav som är utformade i samarbete mellan vår säkerhetschef och försäkringsbolaget. Om denna möjlighet - Säker butik - kan du läsa mer om här.

Det innebär alltså att den skadefrie slipper få höjd premie för att ett fåtal haft många skador. Har du inte varit skadefri i tre år så omfattas du inte av prisgarantin men premien är fortfarande förmånlig.

Du kan också teckna till andra försäkringar efter vilka behov du har, exempelvis fastighetsförsäkring eller motorfordon.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vad vår försäkringslösning skulle innebära för dig så kontaktar du vår försäkringsrådgivare Adekvat Försäkring AB via telefon, brev, mejl eller fax.

För mer information och intresseanmälan klicka här:
http://adekvatforsakring.se/convenience-stores-sweden

Vill du ha en icke bindande försäkringsoffert, klicka här:
Offertförfrågan

Adekvat Försäkring blir Säkra

Vi på Adekvat Försäkring har sedan många år ett försäkringsuppdrag med branschorganisationen Convenience Store Sweden. Som medlem i Convenience Store Sweden har du möjlighet att teckna en mycket förmånlig försäkring för ditt företag. Försäkringsuppdraget fortsätter som tidigare, men nu under namnet Säkra istället för Adekvat Försäkring. Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare inom livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning. Säkra har drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina 500 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service.Samtliga anställda på Adekvat Försäkring arbetar vidare på Säkra och fortsätter att sköta dina försäkringar. Ni når oss på samma telefonnummer som tidigare.

Vi fortsätter med samma erbjudande som tidigare där vi erbjuder 15% lägre premie och 3 månader gratis försäkring om du byter till Convenience Stores Swedens butiksförsäkring. Ansök om en kostnadsfri offert på denna länk: https://adekvatforsakring.se/css-offert
Tveka inte att kontakta någon av oss vid eventuella frågor. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Adekvat Försäkring AB
Storgatan 26
352 31 Växjö
Telefon: 0470-704050
E-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.adekvatforsakring.se

Är du intresserad av denna medlemsförmån men inte medlem, välkommen att kontakta oss på 08-505 970 30 så berättar vi mer. 


Olycksfallsförsäkring

Denna försäkring tecknar den anställde själv och den gäller dygnet runt avseende olycksfallsskador. Försäkringen gäller utan självrisk och har ett invaliditetskapital om 20 prisbasbelopp (pbb). Försäkringen ersätter skäliga kostnader avseende läkarvård, tandskador och resekostnader. Mer- och rehabiliteringskostnader ingår samt krisförsäkring och sveda och värk.

Kontakta oss för mer information 08-505 970 30.


Spelansvarsförsäkring för online-spel

Även om ansvaret för att kontrollera en spelbong helt ligger hos spelaren kan det uppstå situationer när spelaren kräver dig för en utebliven vinst. Det händer inte ofta men om det händer kan det vara tryggt att veta att försäkringsbolaget hjälper dig att utreder om du begått fel. De för din talan gentemot den som kräver dig på ersättning och visar det sig att du gjort fel kan de även betala det skadestånd du blir skyldig. Det enda du behöver betala är självrisken.
För dig som är medlem finns nämligen en unik försäkring för just detta.
Utdrag ur försäkringsvillkoren
1. Försäkringen omfattar skadeståndskrav från enskilda spelare. Försäkringen omfattar inte några ersättningskrav från
Svenska Spel, ATG eller annat spelbolag.
2. Försäkringen gäller inte vid telefon- eller kreditspel.
3. Ansvaret att kontrollera, att från spelombudet erhållen spelbong överensstämmer med dem inlämnade
spelkupongen, åligger spelaren.
4. Vid försäljning av andelar i av tipsombudet utformade spelsystem, sk BOLAGSSPEL, gäller följande begränsningar i
försäkringens omfattning
a) Vid reducerade spelsystem som skrivs ut med datorhjälp gäller försäkringen endast i de fall spelombudet som
spelbevis lagt en utskrift på den reducerade utgångsraden.
b) Vid reducerade bolagssystem som skrivs ut för hand gäller försäkringen endast om spelaren får fotokopia på
samtliga instämplade spelbongar som tillhör spelbolaget. Det är markeringar på spelbongarna som gäller. Det åligger
spelombudet att kontrollera spelbongarna.
c) Spelsystem inlämnade av utomstående omfattas ej av försäkringen.
5. Försäkringen gäller ej vid brott från spelombudet eller dennes anställda
6. Max ersättning är 1 MSEK
7. Självrisken är 2 Prisbasbelopp

Är du intresserad av denna medlemsförmån men inte medlem, välkommen att kontakta oss på 08-505 970 30 så berättar vi mer.