Skip to main content

Hjälp till att göra skillnad – anmäl alla brott under denna vecka!

Idag börjar Säkerhetsveckan 2019. Stort fokus ligger som vanligt på att anmäla alla brott som drabbar ditt företag under veckan 6 – 12 maj.

 

Var femtonde sekund sker ett brott i en butik någonstans i Sverige. Det är fyra brott i minuten! Utvecklingen är skrämmande och påverkar alla som jobbar i butik. Endast två procent av stöldbrott i butik anmäls till polis. Detta är olyckligt eftersom det då ser ut som att stöldbrotten i butik minskar när de i själva verket har ökat med 30 procent de senaste tre åren.

En anledning till minskade anmälningar är att butikerna tappat tron på att en anmälan gör skillnad. I de få fall någon tjuv hamnar i domstol blir straffen ofta helt verkningslösa. Åtta av tio dömda butikstjuvar betalar inte sina böter. Återfallsförbrytare stjäl för ofattbara 4 000 000 000 kronor per år!

Det är Svensk Handel som anordnar ”Säkerhetsveckan” och vår organisation medverkar i och stöttar detta projekt. Därför vill vi att du anmäler alla brott (stölder, hot, våld, skadegörelse, mm) du ser i din butik. Om många butiker gör det kan vi tydligt visa våra politiker på omfattningen av dessa ”vardagsbrott”. Här spelar fakta och siffror roll och därför är det så viktigt att vi får in anmälningar från så många butiker som möjligt under dessa sju dagar i maj.
Tänk på att du inte behöver ingripa för att kunna bidra här. Anmäl stölder och andra brott även om gärningspersonen kommit undan.

Det är enkelt och går snabbt att göra anmälning¬arna i Svensk Handels app. Sök på ”Säkerhetscenter” så kommer den upp. Här bifogas också enkla lathundar för att komma igång med att anmäla händelser i Säkerhetscenter. Den ena med fokus på själva anmälningsflödet, den andra lite mer detaljerad om appen i övrigt.

Var med och tävla!
Varje dag uppmärksammar man de butiker som varit mest aktiva i appen. I slutet av veckan dras en totalvinnare samt ges ett hederspris till det företag som bidragit med den mest användbara informationen.

pdfanmal_snabbt_och_enkelt_via_appen_sakerhetscenter.pdf

pdfkom_igang_med_sakerhetsappen_sakerhetscenter.pdf