Skip to main content

Effekter på handeln från utökade kreditrestriktioner på spel och lotter

skarmavbild_2024-05-21_kl._16.25.57.png

 

Förra veckan rapporterade vi om att regeringen har föreslagit ett förbud mot köp av lotter och spel med kreditkort. Förslaget innebär i praktiken att alla kortköp kommer att behöva kontrolleras i kassan för att förhindra att ingen handlar en trisslott eller annat spel med ett kort som har kreditutrymme. HUI har nu, på uppdrag av Svenska Spel, undersökt hur förslaget kan komma att påverka handeln. 

Remisstiden går ut den 23 maj, och vem som helst kan svara på remissen. Vi, Convenience Stores Sweden, har svarat att vi motsätter oss förslaget och konstaterar att förslaget i sin helhet helt saknar en konsekvensanalys av hur det påverkar handeln i Sverige. Vi menar att konsekvenserna bland annat innebär minskade intäkter såväl på spel som på den merförsäljning som spel driver. Det kommer även innebära högre kostnader för butikerna, nya uppgifter för kassapersonalen och dessutom krävs det nya tekniska lösningar som inte finns idag.  

Här kommer en sammanfattning av HUI:s undersökning. Länk till hela rapporten hittar du längst ner.

Särskilt fokus har legat på förslaget om kreditrestriktioner på spelmarknaden. Det föreslås att man i spellagen (2018:1138) ska införa förbud mot att licenshavare och spelombud tillåter eller medverkar till att spel om pengar betalas med krediter. Detta förbud och dess effekter på försäljningen av spel och lotter på fysiska platser har varit huvudfokus för undersökningen.

Det finns befintliga alternativa styrmedel till kreditrestriktionerna

Spelmarknaden omfattas av en långtgående omsorgsplikt och licenshavare och ombud förutsätts ha vissa rutiner som bland annat ska motverka överskuldsättning. Att förlita sig på den skulle vara ett sätt att komma åt problemet med överskuldsättning när det kommer till fysiska ombud och skulle vara en mindre invasiv form avr eglering för konsumenterna och ombuden.

Förslaget slår brett mot en av spelmarknadens mindre problematiska sektorer

Det finns idag i Sverige över 5000 aktörer som agerar som ombud för spel eller lotter på fysiska platser i exempelvis butiker. Lagförslaget slår oproportionerligt hårt mot spel på fysiska platser, som ofta köps i kassan som impulsköp och har relativt låg risk. Dessa aktörer och köptillfällen drabbas oproportionerligt hårt av lagändringen.

Förslaget medför kostnadsökningar för detaljhandeln

För att efterleva lagändringen, skulle alla butiker i Sverige som tillhandahåller spel behöva utbilda sin personal, ha kontinuerliga kontroller och noggranna rutiner för att på så sätt säkerställa att spel aldrig köps på kredit. Beräkningar visar att bara kontrollen vid kassan skulle skapa kostnadsökningar om cirka 125 miljoner för svenska butiker, som redan idagsläget är pressade ekonomiskt. Detta inkluderar inte kostnader för utbildningsinsatser och dylikt. Förslagets effekter kan eventuellt vara så omfattande att många ombud helt väljer att sluta erbjuda spel och lotter.

Förslaget riskerar leda till att sociala mötesplatser försvinner

Spel- och lottombuden utgör en viktig del av det sociala livet i vissa delar av landet, främst orter där utbudet av andra mötesplatser som caféer och restauranger är begränsat. Dessa ombud är beroende av försäljningen av spel och lotter och har ofta en redan låg marginal. Att försvåra köpsituationen för konsumenterna, och skapa ökade driftkostnader för ombuden, skulle kunna göra dessa aktörer olönsamma.

Förslaget skapar friktion i köpresan i handeln

Betalningsmetoder utvecklas ständigt och gränsdragningen mellan om ett alternativ så som betalkort är att betrakta som kredit blir allt svårare. Samtidigt visar studier att konsumenter blir frustrerade och riskerar att avbryta köp om det uppkommer problem i kassalinjen. Därför kan lagändringen tänkas påverka köpbeteenden i en stor utsträckning. Det är också värt att notera att förslaget kommer parallellt med att handeln aktivt jobbar med att minska kontanthanteringen.

Risk fö r0,7-2,9 miljarder i förlorad försäljning p.g.a. lottrestriktioner

Restriktioner på huruvida lotter får köpas på kreditkort i handeln kan tänkas  leda till förlorad försäljning om mellan 735 mkr (lågtscenario) och 2,9 mdkr (högtscenario). Förlusten sker både på grund av minskad försäljning av lotter samt minskad merförsäljning av andra varor.

Risk för 0,2-2,2 miljarder i förlorad försäljning p.g.a. spelrestriktioner

Restriktioner på huruvida spel får köpas på kreditkort i handeln kan tänkas leda till förlorad försäljning om mellan 187 mnkr (lågtscenario) och 2,2mdkr (högtscenario). Förlusten sker både på grund av minskad försäljning av spel samt minskad merförsäljning av andra varor.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet:

pdf.pnghui.pdf

För mer information kontakta gärna Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

skarmavbild_2024-05-21_kl._20.33.28.png

Bild lånad från Svenska Spel